546-0157/01 – Brownfieldy a jejich vliv na veřejné zdraví (BVZ)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuMgr. Kristina Čabanová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIK012 Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je definovat rizikové faktory, spojené s oblastmi brownfileds. Získané informace vyhodnotit a posoudit tak míru rizika vlivu na veřejné zdraví.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Studenti prostřednictvím předmětu získají odhad zdravotních rizik, která jsou nedílnou součástí hodnocení vlivu brownfields na veřejné zdraví. Mezi základní rizikové faktory spjaté s oblastí brownfields patři faktory fyzikální, chemické a sociálně-ekonomické. Získané informace povedou nejen k znalosti míry rizika a expozice ale také k možnosti ovlivnit rizikové faktory, které mohou působit na zdravotní stav jednotlivce.

Povinná literatura:

KRÝSA I. Zákon o ochraně veřejného zdraví: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-070-8. RAJCHARD M. A KOL. Ekologie I: pojem a obsah ekologie, globální prostředí planety a jeho členění, ekologické faktory, působení fyzikálních faktorů na organizmy. České Budějovice: Kopp, 2002. ISBN 80-7232-189-7. RAJCHARD J. Ekologie III: struktura a funkce ekosystému, produkční ekologie, biochemické cykly, chemické faktory prostředí, základy ekologie půdy, ekologie vodního prostředí, aktuální celosvětové ekologické problémy. České Budějovice: Kopp, 2002. ISBN 80-7232-191-9. GRUIZ K. et al. ed. Environmental toxicology. Boca Raton: CRC Press,Taylor & Francis Group, 2015. Engineering tools for environmental risk management, 2. ISBN 978-1-138-00155-8.

Doporučená literatura:

SRB V. Environmentální zdraví I. Ke stavu životního prostředí a zdraví člověka. Karolinum: Praha, 1998. 130 s. ISBN 8071845027. SRB V. A KOL. Environmentální zdraví II. Zvládání rizik. Karolinum: Praha, 1998. 155 s. ISBN 8071845833. BEDNÁŘOVÁ P. A KOL. Zdravé domy pro zdravé lidi, České Budějovice: VŠTE, 2008. 116 s. ISBN 978-80-903888-9-5. ILLING H. P. A. Toxicity and risk: context, principles and practice. London: Taylor & Francis, 2001. ISBN 0-415-23371-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ověřování získaných znalostí je realizováno formou kontrolních testů a prezentací.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičení, Splnění průběžných úkolů. Splnění závěrečného testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojem veřejné zdraví, základní definice. 2. Riziko, expozice, základní terminologie. 3. Hodnocení expozice, frekvence, vztah dávka-odezva. 4. Chemické, fyzikální a sociální faktory. 5. Hluk a vibrace, základní pojmy. 6. Prašnost, jednotlivé frakce suspendovaného prachu, resuspendovaný prach, znečištění kouřem. 7. Vliv prachu na lidské zdraví, průmyslové budovy, doprava. 8. Chemické látky, základní složky kontaminace, zápach. 9. Odhad toxicity chemických látek, karcinogenní látky, mutagenní látky. 10. Poškození přírodního prostředí. 11. Estetika, vnímané vizuální znečištění, ničení, vnímání znehodnocených budov vzhledem k nové infrastruktuře. 12. Bezpečnost, kriminalita, antisociální chování, vytváření tmavých prostor. 13. Pokles ceny nemovitostí, nárůst pronájmů / sociální přemístění. Význam rekultivace pro lidské zdraví.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičení. Odevzdání laboratorní práce za minimálně 21 bodů. Prezentace vybraného tématu za minimálně 20 bodů. Závěrečný test za minimálně 10 bodů. Celkem minimálně 51 bodů k dokončení zápočtu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na jednodenním cvičení. Odevzdání laboratorní práce za minimálně 21 bodů. Prezentace vybraného tématu za minimálně 20 bodů. Závěrečný test za minimálně 10 bodů. Celkem minimálně 51 bodů k dokončení zápočtu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.