546-0159/01 – Základy vědecké práce (ZVP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty, kteří chtějí pokračovat v doktorském stupni studia, se základními principy vědecké práce a moderními metodami prezentace výsledků vědecké práce v mezinárodním kontextu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského studia, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu doktorských studijních programů. Studenti jsou seznámeni se základními principy etiky ve vědecké práci, databázemi a moderními výzkumnými zdroji informací k odborným rešerším v geoenvironmentálních vědách. Část předmětu je věnována odborné terminologii v oboru, moderním metodám vědecké práce a dalším znalostem, které budou užitečné při zpracování experimentální části diplomové práce.

Povinná literatura:

RADVÁKOVÁ, V., T. LÖSTER, P. MAZOUCH, T. SIGMUND a K. VLTAVSKÁ. Metody vědecké práce. Praha: Oeconomica, 2018. 250 s. ISBN 978-80-245-2249-4 RADVÁKOVÁ, V. a T. SIGMUND. Základy odborné práce. Praha: Oeconomica, 2016. 125 s. ISBN 978-80-245-2162-6 RADVÁKOVÁ, V. Texty a jejich interpretace. Praha: Oeconomica, 2016. 125 s. ISBN 978-80-245-2162-6 http://www.scopus.com http://apps.webofknowledge.com http://www.tolweb.org/tree/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/

Doporučená literatura:

BURDA, H. Etika spoluautorství a scientometrie. Vesmír. 2000, roč. 79, č. 5, s. 246. ISSN 1214-4029 HOCEK, M. IF jako indikátor kvality publikace. Vesmír. 2000, roč. 79, č. 6, s. 344. ISSN 1214-4029 ISRAEL, M. a I. HAY. Research Ethics for Social Scientists. London: Sage Publications Ltd., 2006. ISBN 1-4129-0389-0 PRUZAN, P. Research Methodology: The Aims, Practices and Ethics of Science. Springer, 2016. 326 s. ISBN 978-3-319-27167-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Příprava přednášky na zadané téma, příprava posteru, rozbor a zhodnocení vybraných článků, orientace ve významných databázích dle zaměření experimentální práce studenta. Předmět je zakončen zápočtem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Příprava přednášky na zadané téma, příprava posteru, rozbor a zhodnocení vybraných článků, orientace ve významných databázích dle zaměření experimentální práce studenta. Povinná účast na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do metodologie vědy 2. Etika vědecké práce 3. Obecné zásady vědeckého sdělení, typy prezentace, přednáška, poster, technika, prezentace vědecké práce 4. Psané dokumenty, standardní, popularizační články, knihy, praktická cvičení 5. Publikování v časopise z hlediska praxe autora a recenzenta 6. Základy rétoriky a technika mluveného projevu 7. Základy psaní a hodnocení vědecké práce, základy scientometrie 8. Duševní vlastnictví a jeho komercializace 9. Financování výzkumu, grantový systém v EU, typy grantů a projektů 10. Využití informačních technologií, internet 11. Moderní informační zdroje pro výzkum, významné databáze 12. Metodologie experimentální práce, postup přípravy experimentu 13. Laboratoře, moderní přístrojové vybavení a jejich využití na KEI 14. Rozbor a zhodnocení vybraných článků, rozbor a zhodnocení vybrané přednášky a posteru

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Aktivní a pravidelná účast ve cvičeních, prokázaná úspěšným zpracováním dílčích úkolů, zadávaných průběžně v semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - povinná účast na konzultacích ke studovaným tématům (účast na konzultacích bude dohodnuta s každým studentem individuálně) - vypracování zadaných úkolů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.