546-0160/01 – Základy finančního managementu (ZFM)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem první části předmětu je seznámit studenty s vývojem, stylem, funkcemi a rolemi managementu. Druhá část předmětu je zaměřena na podnikání a jeho právní formy v ČR, finanční rozhodování podniku a jeho optimální finanční strukturu.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

V úvodu předmětu jsou studenti seznámeni s vývojem, stylem, funkcemi a rolemi managementu. Předmět se dále zaměřuje na podnikání a jeho právní formy v ČR, finanční rozhodování podniku a jeho optimální finanční strukturu.

Povinná literatura:

VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 1999, 324 s. ISBN 80-86119-21-1 KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů. Praha: Grada Publishing, 2011. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2007, 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4 SAMUELS, J., F WILKES a R. BRAYSHAW. Financial management and decision making. London: International Thomson Business Press, 1999. 632 s. ISBN 1-86152-101-4

Doporučená literatura:

LANDA, Martin. Základy účetnictví. Praha: KEY Publishing s.r.o., 2008, 254 s. ISBN 978-80-87071-86-1 DOLEŽALOVÁ, Marcela. Daňová evidence. Brno: Computer Press, 2004. 99 s. ISBN: 80-251-0047-2 VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob: praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2005. 216 s. ISBN 80-247-1232-6 SAMUELSON, Paul A. a William D.NORDHAUS. Economics. Mc Graw Hill Higher Education, 2005. 776 pp. ISBN 0-07-287205-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací a prezentací. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem.

E-learning

Pro další komunikaci se studenty nad rámec prezenční výuky je používán e-learningový systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace jak mezi vyučujícím a studenty, tak mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vznik a definice managementu 2. Základní vývojové etapy managementu 3. Styly vedení a funkce managementu 4. Managerské dovednosti a role 5. Založení podniku a právní úprava podnikání 6. Cíle podniku a jeho funkce 7. Životní fáze podniku 8. Mikro a makro okolí podniku 9. Finanční rozhodování podniku - krátkodobé a dlouhodobé 10. Optimální finanční struktura podniku 11. Míra a ukazatelé zadluženosti 12. Finanční analýza podniku – vertikální, horizontální 13. Ukazatelé rentability a likvidity 14. Organizační struktura podniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: cvičení povinná, zápočet – prezentace

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku