546-0161/01 – Terénní cvičení z inženýrské ekologie (TIE)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Praktické terénní cvičení sestává z těchto okruhů: (a) seznámeni s vybranými problémy ekologie post-průmyslové resp. post-hornické krajiny v terénu; (b) praktické ukázky významných přírodních fenoménů a základních typů společenstev post-průmyslové resp. post-hornické krajiny v terénu; (c) problematika ochrany přírody a krajiny post-průmyslové resp. post-hornické krajiny; (d) vypracování zadaných úkolů.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Terénní cvičení z inženýrské ekologie je zaměřeno na osvojení si praktických dovedností s vybranými metodami terénního ekologického výzkumu a následným vyhodnocováním výsledků. Výuka je realizována v průmyslové krajině resp. v posthornické krajině. V rámci komplexního terénního cvičení studenti řeší vybrané úlohy pod vedením pracovníků institutu.

Povinná literatura:

SPELLERBERG, I. F. Monitorování ekologických změn. Brno: EkoCentrum, 1995. 187 s. ISBN 80-901855-2-5 BEJČEK, V., K. ŠŤASTNÝ a kol. Metody studia ekosystémů. Praha: LF ČZU, 2001. 125 s. ISBN 80-86386-19-8 DYKYJOVÁ, D. a kol. Metody studia ekosystémů. Praha: Academia, 1989. 690 s. SOUTHWOOD, T. R. E. a P. A. HENDERSON. Ecological Methods. Wiley-Blackwell, 2000. 575 s. ISBN 10: 0-632-05477-8

Doporučená literatura:

JERSÁKOVÁ, J., K. KINDLMANN a R. B. PRIMACK. Úvod do biologie ochrany přírody. Praha: Portál, 2011. 472 s. ISBN:978-80-7367-595-0 LELLÁK, J. a F. KUBÍČEK. Hydrobiologie. Praha: Univerzita Karlova, 1991, 257 s. ISBN 80-7066-530-0 MORAVEC, J. Fytocenologie. Praha: Academia, 1994. 403 s. ISBN 80-200-0128-X TOWNSEND, C. R., M. BEGON, M. and J. L. HARPER, J. L. Essentials of Ecology. Wiley-Blackwell, 2008. 532 s. ISBN 978-1-405-15658-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování protokolu z terénního cvičení, terénní zápisník. Předmět je ukončen zápočtem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování Protokolu z terénního cvičení, terénní zápisník.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Praktické terénní cvičení sestává z těchto okruhů: (a) seznámeni s vybranými problémy ekologie post-průmyslové resp. post-hornické krajiny v terénu; (b) praktické ukázky významných přírodních fenoménů a základních typů společenstev post-průmyslové resp. post-hornické krajiny v terénu; (c) problematika ochrany přírody a krajiny post-průmyslové resp. post-hornické krajiny; (d) vypracování zadaných úkolů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP absolvování jednodenní exkurze v terénu a zpracování protokolu vycházejícího z předem dohodnuté úlohy.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.