546-0167/01 – Hospodaření s vodou v průmyslu (HVP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je sumarizovat znalosti týkající se hospodaření s vodou v jednotlivých odvětvích v průmyslu a zemědělství. Studenti v rámci předmětu rovněž posuzují nakládání s vodami v konkrétních podnicích a navrhují možnosti optimalizace.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt
Ostatní aktivity
Exkurze

Anotace

Předmět podává přehled o hospodaření s vodou v jednotlivých odvětvích průmyslu a v zemědělství. Poskytuje základní informace o procesech výroby daného druhu podniků ve vztahu k požadavkům a vlivům na vodu, toku vody a materiálu, potřebě vody, požadavcích na jakost vody a zabezpečenost jednotlivých dílčích spotřebičů (uzlů), druhy odpadních vod a jejich znečištění z jednotlivých dílčích zdrojů, závadnost tohoto znečištění, možnosti čištění, likvidace a využití kalů, možnosti použití jakostně horších druhů vody a opakovaného použití vody, možnosti řešení úspor vody a snížení znečištění, možnosti havárií a ochrana proti nim.

Povinná literatura:

HÜBNER, Pavel. Úprava vody pro průmyslové účely. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006. ISBN 80-7080-624-9. MALÝ, Josef a Petr HLAVÍNEK. Čištění průmyslových odpadních vod. Brno: Noel 2000, 1996. ISBN 80-86020-05-3. PITTER, Pavel. Hydrochemie. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-928-0. DAVIS, Mackenzie L. Water and Wastewater Engineering. Design Principles and Practice. New York: McGraw- Hill Companies, 2020. ISBN 978-1260132274.

Doporučená literatura:

MALÝ, Josef a Jitka MALÁ. Chemie a technologie vody. 2. doplněné vydání. Brno: Noel 2000, 2006. ISBN 80-86020-13-4. JELÍNEK, Luděk a kol. Desalinační a separační metody v úpravě vody. Praha: VŠCHT Praha, 2009. 129 s. ISBN 978-80-7080-705-7 PYTL, Vladimír. Příručka provozovatele čistírny odpadních vod. Líbeznice: Medim pro SOVAK ČR, 2012. ISBN 978-80-87140-26-0. WOODARD, Frank. Industrial Waste Treatment Handbook. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 0-7506-7317-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Kontrola protokolů z exkurzí. Odevzdání a prezentace semestrální práce. Kombinovaná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné doplňování aktuálních informací z odborných tuzemských a zahraničních publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Voda používaná v průmyslu, obecné požadavky na jakost provozních vod. Specifické požadavky na jakost některých provozních vod 2. Předúprava vody před demineralizací obecně 3. Číření kyselé a alkalické – charakteristika procesu, srovnání kyselého a alkalického číření. Charakteristika jednotlivých fází čiřícího procesu, typy čiřičů 4. Ionexová demineralizace – princip procesu, typy používaných ionexů, demineralizační stupeň, regenerace ionexů. Procesy probíhající v ionexovém loži při demineralizaci, mixbed, změkčování a dekarbonizace 5. Membránové procesy při úpravě vod, předúprava vody pro reverzní osmózu, reverzní osmóza 6. Organické látky, problematika jejich výskytu a možnosti odstranění z vod při přípravě demineralizované vody 7. Odpadní vody v průmyslových odvětvích obecně, podmínky pro vypouštění POV do veřejné kanalizace. Znečišťující látky v průmyslových odpadních vodách, možnosti čištění průmyslových odpadních vod obecně 8. Povrchová úprava kovů – charakteristika produkovaných odpadních vod, možnosti čištění 9. Chemický průmysl - anorganická a organická výroba, odpadní vody z anorganických a organických technologií, způsoby čištění 10. Potravinářský průmysl – charakteristické znečištění odpadních vod a jejich čištění 11. Rafinérie ropy a petrochemický průmysl, charakteristické znečištění odpadních vod, způsoby čištění, odlučovače ropných látek 12. Zemědělská výroba – charakteristické znečištění odpadních vod a postup při jejich čištění 13. Důlní vody, charakteristické znečištění, možnosti čištění důlní vody

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení k předmětu. Zpracování a prezentace semestrální práce na téma zadané přednášejícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude zpracování semestrální práce na téma zadané přednášejícím. Předmět je ukončen ústní a písemnou zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní