546-0168/01 – Řízení projektové komunikace (PCM)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí základy projektového řízení a řízení projektové komunikace Studenti se seznámí se současnými komunikačními modely ve firmách Studenti se naučí pracovat s různými online platformami Studenti budou procvičovat běžnou firemní komunikaci v angličtině

Vyučovací metody

Přednášky
Ostatní aktivity

Anotace

Komunikace vždy byla a bude při každodenní na práci na pracovišti základem úspěchu. Efektivní komunikace se stala nezbytnou zvláště ve světě projektového řízení a s nárůstem práce ve virtuálních/ online týmech a mezinárodních týmech. Úspěšná komunikace je nezbytná pro hladký průběh jakéhokoli projektu. Studenti se naučí základy projektového řízení a řízení projektové komunikaces s důrazem na současné komunikační modely ve firmách a obchodních sektorech, včetně rozdílů mezi kulturami. Studenti se naučí pracovat s různými online platformami a budou procvičovat běžnou firemní komunikaci v angličtině.

Povinná literatura:

ADAIR, J.E. Effective Communication: The most important management skill of all. Pan Macmillan, 2009. BARKER, S. a R. COLE. Brilliant Project Management: what the best project managers know, do and say. UK: Pearson Prentice Hall Business, 2014. BINDER, Jean. Global project management: communication, collaboration and management across borders. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 978-0-566-08706-6. WHITE, Connie M. Social media, crisis communication, and emergency management: leveraging Web 2.0 technologies. Boca Raton: CRC Press, c2012. ISBN 978-1-4398-5349-8.

Doporučená literatura:

CAGÁŇOVÁ, Dagmar, Ľubica PECHANOVÁ a Natália HORŇÁKOVÁ. Communication in multicultural teams in industrial enterprises. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-788-7. CAMPBELL, Michael, et al. Communications Skills for Project Managers. New York: Amacom, 2009. LERBINGER, Otto. Corporate communication: an international and management perspective. Hoboken: Wiley Blackwell, 2019. ISBN 978-1-119-47137-0. PRITCHARD, Carl. Project management Communication Toolkit. Artech House Publishers, 2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast v seminářích, plnění úkolů ve cvičeních, plnění úkolů v moodlu. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

spolupráce v týmech plnění úkolů v moodlu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Project Management Process Map 2. Project Communication Management 3. Communication methods 4. Communication technology 5. Communication channels 6. Corporate cultures 7. Virtual teams 8. Online meetings 9. Presentations online 10. Presenting data 11. Negotiations 12. Record keeping 13. Conflict management

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: splnění účastí na cvičeních průběžné plnění úkolů v seminářích průběžné plnění úkolů v moodlu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude odevzdání seminární práce (3000 slov) na téma stanovené po konzultaci se studentem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290014) Ekonomika surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290014) Ekonomika surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.