546-0175/01 – Globální problémy industrializace prostředí (GPŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu bude studenty uceleným způsobem seznámit s problematikou vlivu lidské činnosti na okolní prostředí, a zároveň jakým způsobem mohou některé problémy narůstat až do globálního měřítka. Absolvování tohoto předmětu má za cíl především osvojení si myšlenky „myslet globálně, ale umět jednat lokálně“ (z angl. „Think globally, act locally).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá přehledem současných globálních problémů, které jsou zaměřeny do oblasti životního prostředí. Tento předmět bude zaměřen především na antropogenní/průmyslové zdroje znečištění a dopady lidské činnosti na klíčové ekosystémy. Předmět se zabývá vlivem jednotlivých průmyslových odvětví na životním prostředí v lokálním i globálním měřítku. Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky aktuálního stavu poškozování životního prostředí a zároveň je seznámit s možnostmi nápravných opatření v podobě udržitelných a tzv. "clean" technologií při řešení dopadů současné průmyslové výroby na životní prostředí.

Povinná literatura:

LAPČÍK, V. Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí. Ostrava: VŠB-TUO, 2009, II. doplněné vydání 2011. 362 s. ISBN 978-80-248-2015-6 REMTOVÁ, K. Preventivní přístupy v managementu životního prostředí. Praha: Centrum čistší produkce, 1998 BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Informatorium, 2010. ISBN 978-80-7333-024-8 RICHARD, J. F. Hifh Noon: 20 Global Problems, 20 Years To Solve Them. Basic Books, 2007. 256 s. ISBN 978-0-465-07010-7

Doporučená literatura:

SMIL, V. Globální katastrofy a trendy. Kniha Zlín, 2017. 432 s. ISBN 978-80-747-3528-8 REMTOVÁ, K. Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR; Centrum pro otázky životního prostředí, 1996. 95 s. ISBN 80-85368-93-5 DLOUHÁ, J., J. DLOUHÝ a V. MEZŘICKÝ (eds.). Globalizace a globální problémy. Praha: Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2006. 312 s. ISBN 80-87076-01-X HITE, K. A. a J. L. SEITZ. Global Issues: An Introduction. WIley-Blackwell, 2016. 360 s. ISBN 978-1-118-96885-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti budou průběžně ověřovány ústní formou. Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

základní všeobecný přehled, a znalosti z předchozího studia (predevším ochrany životního prostředí a ekologie)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky globalizace, životní prostředí a nové strategie pro člověka 2. Průmyslové činnosti a dopad na životní prostředí, antropogenní znečištění 3. Společnost a krajina – narušování vesmíru a ničení stanovišť (změny krajiny, vyčerpání krajiny, expanze infrastruktury 4. Vliv průmyslu na narušení biologické rozmanitosti 5. Eutrofizace jako globální problém, eutrofizace vod a půd, eutrofizace v budoucnosti 6. Dopady průmyslu na globální atmosféru – změna klimatu a poškození ozonem (účinky globálního oteplování, změny klimatu a hydrologie, energetické systémy a stratosférický ozon, redukce oxidu uhličitého, kyselý déšť a radioaktivní spad) 7. Průmyslová společnost a chemické znečištění – perzistující chemické látky, toxické kovy a jejich dopad na životní prostředí 8. Nakládání s odpady na planetě, plasty a mikroplasty v potravních řetězcích 9. Dopady poškozeného prostředí na lidské zdraví (dlouhověkost dopadů, řetězec znečištění a jejich dopad na ekosystémy, endokrinní disruptory, interakce mezi znečišťujícími látkami) 9. Profesionální expozice v průmyslovém prostředí, vliv průmyslu na lidské zdraví 10. Sociální struktura industriálního prostředí, potravinové zdroje na planetě 11. Znečištění ovzduší, vody a půdy, a moderní technologie nakládání s pitnou vodou a pevným odpadem 12. Obnovitelné zdroje, clean technologie 13. Environmentální ekonomika a hodnota životního prostředí, nástroje hospodářské politiky, význam ekologické daně v EU 14. Chování a životní prostředí - environmentální etika a chování, environmentální vzdělávání a povědomí veřejnosti, environmentální filosofie a význam životního stylu)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Znalosti budou průběžně ověřovány ústní formou. Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních ani přednáškách není nutná. Absolvování je podmíněno odevzdáním seminární práce a vykonání zkoušky do konce zkouškového období.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.