546-0176/01 – Rizika nanomateriálů v průmyslu (RNP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuMgr. Kristina Čabanová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIK012 Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je definovat nanomateriály v životním a pracovním prostředí se zaměřením převážně na průmysl a charakterizovat jejich možná environmentální rizika.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti prostřednictvím předmětu získají základní přehled o tom, co to jsou nanomateriály a nanometrické částice. Jaká je jejich základní definice, kde a jak mohou vznikat a v jakém chemickém složení se mohou vyskytovat. Jaký je osud těchto nanomateriálů v životním a pracovním prostředí a jaká zdravotní rizika jsou s nimi spojena. Současně bude předmět zaměřen na interakci nanomateriálů s živými organismy (nanotoxikologii) a na možné zdroje emisí nanometrických a ultrajemných částic se zaměřením na pracovní prostředí, převážně průmysl.

Povinná literatura:

FILIPOVÁ, Z., KUKUTSCHOVÁ J., MAŠLÁŇ M. Rizika nanomateriálů. Univerzita Palackého, 2012. ISBN ASMATULU R. et al. Nano-Safety: What We Need to Know to Protect Workers. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2017. ISBN 978-3-11-030472-5. DONALDSON K., BORM P. (ed.). Particle toxicology. CRC Press, 2006. ISBN 978-0-8493-5092-4. MONTANARI S., GATTI A. M. Nanopathology: the health impact of nanoparticles. CRC Press, 2016. ISBN 978-981-4241-00-7.

Doporučená literatura:

VOGEL U. et al. (ed.). Handbook of nanosafety: measurement, exposure and toxicology. Elsevier, 2013. ISBN 978-0-12-416604-2 HINDS W. C. Aerosol technology: properties, behavior, and measurement of airborne particles. John Wiley & Sons, 1999. ISBN 0-471-19410-7. DHAWAN A., ANDERSON D., SHANKER R. (ed.). Nanotoxicology: Experimental and Computational Perspectives. Royal Society of Chemistry, 2017. ISBN 978-1-78262-158-4. SAHU S. C., CASCIANO D. A. (ed.). Nanotoxicity: from in vivo and in vitro models to health risks. John Wiley & Sons, 2009. ISBN 978-0-470-74137-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia je vedena formou diskuse k přednášené problematice, praktické dovednosti jsou průběžně sledovány při práci na praktickém cvičení. K zápočtu studenti předloží protokoly z praktických cvičení a zároveň absolvují prezentaci vybraného zahraničního článku k dané problematice. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

pravidelná aktivní účast na cvičeních - vypracování protokolů – prezentace vybrané zahraniční publikace

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní definice nanomateriálů a nanočástic, velikost, povrch. 2. Nanočástice (NPs) vs. ultrajemné částice (UFPs). 3. Základní zdroje nanometrických částic (přírodní, antropogenní). 4. Průmysl jako významný zdroj emisí ultrajemných a nanometrických částic. 5. Chemické parametry nanometrických částic (závislost na typu pracovního prostředí). 6. Nanočástice jako sekundární emise při výrobě, rizika s nimi spojená. 7. Cíleně připravované nanočástice, jejich využití a rizika. 8. Možné cesty vstupu nanometrických částic do živého organismu. 9. Nanotoxikologie – interakce nanomateriálů s živými organismy. 10. Baktericidní a ekotoxické působení nanočástic. 11. Možné environmentální dopady nanomateriálů v prostředí. 12. Možnosti detekce a analýzy nanometrických částic. 13. Ochrana zaměstnanců před expozicí nanometrických částic v průmyslu. 14. Současný stav problematiky a legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  18
        Zkouška Zkouška 67 (67) 33 3
                Písemná zkouška znalostí Písemná zkouška 30  18
                Ústní zkouška znalostí Ústní zkouška 37  15
Rozsah povinné účasti: 100% účast na cvičení. Odevzdání laboratorní práce za minimálně 9 bodů. Prezentace vybraného tématu za minimálně 9 bodů. Závěrečný test za minimálně 10 bodů a ústní zkouška za minimálně 23 bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání laboratorní práce za minimálně 9 bodů. Prezentace vybraného tématu za minimálně 9 bodů. Závěrečný test za minimálně 10 bodů a ústní zkouška za minimálně 23 bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.