546-0177/01 – Zařízení pro irigaci a odvodnění (ZIO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování daného předmětu bude schopen: - charakterizovat, debatovat, diskutovat o problematice zařízení pro irigaci a odvodnění v krajině (závlahy a odvodnění); - vypracovat vlastní návrh konceptu odvodnění a/nebo závlahy zájmového území; - obhájit vlastní návrh konceptu odvodnění a/nebo závlahy zájmového území.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou ovlivňování vodního režimu krajiny a to pomocí zařízení pro irigaci a odvodnění. Hlavní důraz je kladen na identifikaci již vybudovaných zařízení, jejich údržbu a případné odstranění společně s návrhem vhodných irigačních a odvodňovacích systémů pro udržitelné hospodaření s vodou v krajině.

Povinná literatura:

Dumbrovský, M., Milerski, R.: Vodní hospodářství krajiny II, Modul 01, BS05, Studijní opory VUT Brno, 2005, 233s. ČSN 75 4306 Hydromeliorace - Závlahové potrubí a trubní sítě ČSN 75 0434 - Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu ČSN 75 4210 - Hydromeliorace - Odvodňovací kanály TNV 754307 - Závlahová zařízení podrobná pro postřik - Navrhování TNV 754310 - Závlahová zařízení pro mikrozávlahy TNV 75 4320 - Závlahové kanály LAZAROVA, Valentina a Akica BAHRI. Water Reuse for Irrigation. CRP Press, 2005. ISBN 1-56670-649-1.

Doporučená literatura:

ŠÁLEK, Jan. Závlahové stavby. Vyd. 2. Brno: Vysoké učení technické, 1993. Učební texty vysokých škol (Vysoké učení technické v Brně). ISBN 80-214-0497-3. ŠÁLEK, Jan. Vodní hospodářství krajiny I. Brno: VUTIUM, 1997. ISBN 80-214-0949-5. ČSN 01 3473 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydromeliorací Irrigation and drainage. New York: Wiley-Blackwell, 2001-. ISSN 1531-0353

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Od druhého cvičení v semestru je prováděna kontrola plnění úkolů souvisejících se zpracováním semestrálního projektu odvodnění a/nebo závlahy daného zájmového území. Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu odvodnění a/nebo závlahy daného zájmového území.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativní podklady pro návrh a údržbu irigačních a odvodňovacích zařízení. 2. Hydrologické podklady pro návrh irigačních a odvodňovacích zařízení. 3. Význam a využití závlah. Druhy závlah. 4. Závlaha postřikem. 5. Mikrozávlahy. 6. Závlaha travnatých ploch. 7. Závlaha golfového hřiště a závlaha gravitační. 8. Zamokření. Stanovení odtoku – povrchový, podzemní. 9. Odvodňovací zařízení – kanály. 10. Odvodňovací zařízení – ochranné hráze. 11. Odvodňovací zařízení – odvodňovací čerpací stanice. 12. Odvodňovací zařízení – horizontální drenáž, příkopové odvodnění. 13. Posouzení erozivní ohroženosti pozemků. Doporučená opatření proti vodní erozi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních k předmětu. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní