546-0184/01 – Úprava surovin a odpadů II (USaO II)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
SIR062 Ing. Tomáš Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je schopen popsat základní operace jednotlivých technologických procesů separace, popsat a vysvětlit princip práce jednotlivých typů strojů, navrhnout vhodnou metodu separace a provést základní technologické výpočty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti jsou seznámeni s teoretickými základy fyzikálních procesů rozdružování v gravitačním, magnetickém a elektrickém poli včetně rozdružování optického. Jsou analyzovány možnosti použití jednotlivých separačních procesů při úpravě a zpracování nerostných surovin a recyklaci odpadů, včetně typových schémat úpravy vybraných typů surovin.

Povinná literatura:

NOVÁČEK, Jiří. Technologie úpravy uhlí I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-764-3. TICHÁNEK, František, Jiří BOTULA a Vlastimil ŘEPKA. Mineral processing. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005, ISBN 8024808137 BLÁHOVÁ, Oldřiška a Milan HOLBEIN. Fyzikální rozdružovací procesy I. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1989. FUERSTENAU, Maurice C. a Kenneth N. HAN. Principles of mineral processing. Littleton, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2003. ISBN 0-87335-167-3.

Doporučená literatura:

KOZÁK, Jiří a Jiří BOTULA. Úpravnická technologická analýza. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-119-X. CAGAŠ, Zdeněk. Fyzikální způsoby úpravy II. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1982. SVOBODA, Jan. Magnetic techniques for the treatment of materials. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004. ISBN 1-4020-2038-4. WILLS, B. A., Tim. NAPIER-MUNN a B. A. WILLS. Wills' mineral processing technology: an introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery. 7th ed. Boston, MA: Elsevier/BH, 2006. ISBN 978-0-750-64450-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání předepsaných protokolů ze cvičení, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, znalost probírané problematiky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdružování nerostných surovin a odpadů, základní pojmy 2. Rozdružování v gravitačním poli, teorie gravitačního rozdružování 3. Rozdružování v těžkých suspenzích, teoretické základy, stroje a aplikace 4. Rozdružování na sazečkách, teoretické základy, stroje a aplikace 5. Rozdružování v tenké vrstvě vody, teoretické základy, stroje a aplikace 6. Rozdružování v odstředivém poli, teoretické základy, stroje a aplikace 7. Pneumatické rozdružování, teoretické základy, stroje a aplikace 8. Rozdružování v elektromagnetickém poli, základní pojmy 9. Rozdružování v magnetickém poli, teoretiecké základy, stroje a aplikace 10.Rozdružování v elektrostatickém poli, teoretické základy, stroje a aplikace 11.Optické rozdružování, teoretické základy, stroje a aplikace 12.Radiometrické rozdružování, teoretické základy, stroje a aplikace 13.Hodnocení technologických procesů, výpočet technologických ukazatelů 14.Hodnocení technologické účinnosti rozdružování

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních. Odevzdání protokolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude pro splnění zápočtu odevzdání protokolů. Zápočet a zkouška probíhá pouze prezenční formou. Předmět je ukončen ústní a písemnou zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní