546-0185/01 – Technologie recyklace odpadů (TRO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti prokazují znalost jednotlivých recyklačních technologií a jsou schopni je aplikovat pro zpracování vybraných typů průmyslových odpadů

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět seznamuje se základními pojmy z oblasti nakládání s odpady a jejich recyklace. Jsou popsány základní recyklační technologie a jejich aplikace pro zpracování vybraných typů průmyslových a komunálních odpadů.

Povinná literatura:

BOTULA,Jiří. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TU, Ostrava:2004. ISBN 80-248-0495-6 BOTULA,Jiří. Odpady z těžby a zpracování surovin. VŠB-TU, Ostrava:2013,ISBN 978-80-248-3319-4 KRIŠTOFOVÁ,Dana. Recyklace ušlechtilých kovů. VŠB-TU,Ostrava:2001 Williams, P.T., Waste Treatment and Disposal. John Wiley & Sons:2005, ISBN 0-470-84912-6

Doporučená literatura:

BEŇO, Zdeněk. Recyklace: efektivní způsoby zpracování odpadů. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, 2011. ISBN 9788021442405. JOHN, Miloslav a Jiří KSANDR. Zpracování ocelového amortizačního šrotu. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1983. RAO, Ramachandra,S. Resource Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes. Oxford: Elsevier, 2006. ISBN 978-0-08-045131-2. HURD, David J. Recycling of consumer dry cell batteries. Park Ridge, N.J., U.S.A.: Noyes Data, c1993. ISBN 9780815513254.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vyřešených protokolů z laboratorních cvičení, písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, odevzdání správně vyřešených protokolů ze cvičení, znalost probírané problematiky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Nakládání s odpady, základní pojmy, právní úprava a systémové pojetí recyklace odpadů 2.Členění odpadů z hlediska nebezpečných vlastností, složení a možnosti recyklace 3.Mechanické recyklační technologie, charakteristika a aplikace 4.Chemické recyklační technologie, charakteristika a aplikace 5.Termické metody zpracování odpadů, charakteristika a aplikace 6.Biotechnologie a jejich použití při recyklaci odpadů 7.Odpady kovové a kovonosné, charakteristika a možnosti recyklace 8.Odpady nekovové, charakteristika a možnosti recyklace 9.Komunální a jim podobné odpady, charakteristika a technologie recyklace 10.Odpady na bázi plastů a pryží,charakteristika a technologie recyklace 11.Odpady z hutnictví železa, charakteristika a technologie recyklace 12.Odpady z těžby a úpravy nerostných surovin, charakteristika a technologie recyklace 13.Radioaktivní odpady, charakteristika a možnosti recyklace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: 2+2 h/t v prezenční formě; 100 % účast na laboratorních cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů zadaných přednášejícím v prostředí MS Teams nebo portálu e-výuka na adrese https://www.vsb.cz/e-vyuka/ . Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu povinnost vypracovat laboratorní úlohy a při osobní účasti napsat zápočtovou písemku, a to nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zadání samostatných úloh poskytne cvičící.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní