546-0186/01 – Fyzikální separační procesy II. (FSP II)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
SIR062 Ing. Tomáš Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+14
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definování a popsání základních zákonitostí elektromagnetického pole a jeho interakcí s hmotným prostředím. Objasnění a interpretování poznatků o elektromagnetickém poli v oblasti magnetického a elektrického rozdružování užitkových surovin.Aplikace získaných poznatků pro zpracování nerostných a odpadních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Teoretické a inženýrské základy separačních procesů, charakteristika a hodnocení vlastností fází, využitelných pro fyzikální separaci. Magnetická separace, elektrická a elektrodynamická separace, optická a radiometrická separace.

Povinná literatura:

SVOBODA,Jan. Magnetic Techniques for the Treatment of Materials.London 2004. ISBN 1-4020-2038-4 CAGAŠ, Zdeněk. Fyzikální způsoby úpravy II. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1985. A. GUPTA AND D.S. YAN. Mineral processing design and operation an Introduction. Amsterdam: Elsevier, 2006. ISBN 9780444516367

Doporučená literatura:

DRZYMALA, Jan. Mineral Processing: Foundations of theory and practice of minerallurgy. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2007. ISBN 978-83-7493-362-9. SUBA RAO, D.V. Textbook of Mineral Processing. Scientific Publishers, 2017. ISBN 9789387741027. WILLS, B. A., Tim. NAPIER-MUNN a B. A. WILLS. Wills' mineral processing technology: an introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery. 7th ed. Boston, MA: Elsevier/BH, 2006. ISBN 978-0-750-64450-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vyřešených protokolů z laboratorních a výpočtových cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

odevzdání předepsaných protokolů ze cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata magnetického rozdružování. Charakteristika magnetického pole, 2. Magnetické vlastnosti látek a nerostů. Rozdělení a charakteristika 3. Síly působící na zrno v homogenním a nehomogenním magnetickém poli. 4. Rozdružovače se stacionárním magnetickým polem 5. Rozdružovače s proměnným magnetickým polem 6. Rozdružování v magnetických kapalinách 7. Elektrodynamické rozdružování 8. Technologie magnetického rozdružování 9. Rozdružování v elektrickém poli. Charakteristika elektrického pole 10. Způsoby získávání elektrických nábojů částicemi. Elektrické vlastnosti. 11. Rozdělení a charakteristika elektrických rozdružovačů 12. Technologie rozdružování v elektrickém poli 13. Optické a radiometrické metody rozdružování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních. Odevzdání protokolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude pro splnění zápočtu odevzdání protokolů. Zápočet a zkouška probíhá pouze prezenční formou. Předmět je ukončen ústní a písemnou zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní