546-0203/03 – Biologie I ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Základy fyziologie rostlin: Vodní hospodářství rostliny. Minerální výživa rostlin. Fotosyntéza. Dýchání. Druhotné rostlinné látky. Heterotrofní výživa. Fyziologie pohybů – fyzikální a vitální pohyby. Fytohromony. Fyziologie růstu a vývoje rostlin. Rozmnožování rostlin. Základy genetiky rostlin: Cytologické základy dědičnosti. Rozmnožování rostlin, přehled způsobů, principy. Rozmnožování generativní, mitóza, meioze. Mendelovy zákony. Křížení monohybrida - dominance a recesivita. Křížení monohybrida - parciální dominance. Vazba vloh, Morganova pravidla. Dědičnost pohlaví, pohlavní chromozómy. Typy heterogametnosti. Mutace, mutagenita, mutageny. Genetická toxikologie. Ekotyp.Systematika nižších a vyšších rostlin: Klasifikace rostlin, jejich vznik a evoluce. Biologický druh. Základní rozdělení organismů, systematika rostlin. Nebuněčné formy živých soustav. Nižší rostliny. Vyšší rostliny – výtrusné. Vyšší rostliny – nahosemenné. Vyšší rostliny – krytosemenné.

Povinná literatura:

1.Romanovský, A. a kol. (1985): Obecná biologie. SPN Praha. 2.Šebánek, J. a kol. (1983): Fyziologie rostlin. SZN Praha. 3.Nečásek, J., Cetl, I. a kol (1979): Obecná genetika. SPN Praha. 4.Stalmachová, B. (1996): Biologie i - botanika. (Systematika nižších rostlin). Skripta VŠB - TU Ostrava. 5.Hendrych, R. (1977): Systém a evoluce vyšších rostlin. SPN Praha.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Základy fyziologie rostlin: - vodní hospodaření rostliny, minerální výživa rostliny. - fotosyntéza, dýchání - druhotné rostlinné látky, heterotrofní výživa - fyziologie pohybů - fyzikální a vitální pohyby, fytohormony. - fyziologie růstu a vývoje rostlin. - rozmnožování rostlin. 2) Základy genetiky rostlin - Cytologické základy dědičnosti, rozmnožování rostlin, přehled způsobů, principy, rozmnožování generativní, mitóza, meioza. - Mendlovy zákony, křížení monohybrida - dominance a recesivita, křížení monohybrida - parciální dominance, vazba vloh, Morganova pravidla. - Dědičnost pohlaví, pohlavní chromozómy, typy heterogametnosti, mutace, mutagenita, mutageny, genetická toxikologie, ekotyp. 3) Systematika nižších rostlin - klasifikace rostlin, jejich vznik a evoluce, biologie druhu, základní rozdělení organismů, systematika rostlin, nebuněčné formy živých soustav. - nižší rostliny - vyšší rostliny: výtrusné - vyšší rostliny: nahosemenné - vyšší rostliny: krytosemenné

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku