546-0203/03 – Biology I ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Plant physiology: Water, mineral nutrition.Photosynthesis.Plant respiration.Secondary plant substances.Heterotrophic nutrition. Phytohormone.Physiology of plant growth and evolution. Plant propagation. Plant genetics: Basics of cell inheritance.Mendelian inherance.Morgan's regulations.Mutation.Genetic toxicology.Plant taxonomy:Biological species. Virus.Thallus plants.Vasculars plants.

Compulsory literature:

1.Romanovský, A. a kol. (1985): Obecná biologie. SPN Praha. 2.Šebánek, J. a kol. (1983): Fyziologie rostlin. SZN Praha. 3.Nečásek, J., Cetl, I. a kol (1979): Obecná genetika. SPN Praha. 4.Stalmachová, B. (1996): Biologie i - botanika. (Systematika nižších rostlin). Skripta VŠB - TU Ostrava. 5.Hendrych, R. (1977): Systém a evoluce vyšších rostlin. SPN Praha.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Základy fyziologie rostlin: - vodní hospodaření rostliny, minerální výživa rostliny. - fotosyntéza, dýchání - druhotné rostlinné látky, heterotrofní výživa - fyziologie pohybů - fyzikální a vitální pohyby, fytohormony. - fyziologie růstu a vývoje rostlin. - rozmnožování rostlin. 2) Základy genetiky rostlin - Cytologické základy dědičnosti, rozmnožování rostlin, přehled způsobů, principy, rozmnožování generativní, mitóza, meioza. - Mendlovy zákony, křížení monohybrida - dominance a recesivita, křížení monohybrida - parciální dominance, vazba vloh, Morganova pravidla. - Dědičnost pohlaví, pohlavní chromozómy, typy heterogametnosti, mutace, mutagenita, mutageny, genetická toxikologie, ekotyp. 3) Systematika nižších rostlin - klasifikace rostlin, jejich vznik a evoluce, biologie druhu, základní rozdělení organismů, systematika rostlin, nebuněčné formy živých soustav. - nižší rostliny - vyšší rostliny: výtrusné - vyšší rostliny: nahosemenné - vyšší rostliny: krytosemenné

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner