546-0204/05 – Biologie II ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Problematika biologického druhu a jeho koncepce. Evoluční trendy u živočichů. Fylogenetické vztahy mezi skupinami. 2.Podříše Protozoa, kmen Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora. Obecná charakteristika, postavení prvoků v evoluci, životní cykly u parazitických druhů, podíl prvoků na vzniku hornin, druhy jako indikátory saprobie vod. 3.Podříše Metazoa. Vznik mnohobuněčnosti v průběhu evoluce. Diblastica, kmen Porifera - buněčná specializace,Cnidaria – vznik nervových buněk, extracelulární trávení, adaptace na různé podmínky života. 4.Triblastica - Prostomia: Schizocoelia, kmen Plathelminthes, Nemertini - bilaterální symetrie, cephalizace, vznik třetí tkáňové vrstvy a pravých orgánů, adaptace na parazitický způsob života, životní cykly u parazitických druhů, druhy jako bioindikátory vod. 5.Pseudocoelia, kmen Entoprocta, Gastrotricha, Nematoda, Nematomorpha, Rotatoria, Acanthocephala, Kinorhyncha, Priapulida - utváření nepravé tělní dutina, výhody při trávení, parazitičtí zástupci těchto kmenů, výskyt a význam v biosféře. 6.Oligomerni coelomata - Anarticulata, kmen Mollusca, Sipunculida, Echiurida - stavba těla, střídání jednotlivých skupin v závislosti na změnách životních podmínek v jednotlivých etapách vývoje povrchu naší planety, obecné rysy evoluce živočichů. 7.Polymerní coelomata – Articulata, kmen Annelida, Onychophora, Tardigrada, Arthropoda - vznik segmentace, ukázka pěti evolučních trendů, význam kmene Annelida v ekosystému, adaptace na nepříznivé životní podmínky u kmene Tardigrada. 8.Ze kmene Arthropoda podkmeny: Chelicerata (třída Merostomata, Arachnida), Podkmen Brachiata (třída Crustacea), Podkmen Tracheata (třídy Chilopoda, Diplopoda, Diplura, Collembola, Insecta). Z hmyzu především řády Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Homoptera, Heteroptera, Megaloptera, Neuroptera, Hymenoptera, Coleoptera, Mecoptera, Siphanoptera, Trichoptera a Lepidoptera, tvořící převážnou většinu žijících živočichů. Specializace tělních segmentů a částí, tvorba exoskeletu, adaptace na vodní a terestrický způsob života, obsazení rozličných nik ve společenstvech, chráněné druhy členovců. 9.Deuterostomia. Srovnání řádů Protostomia a Deuterostomia. Kmen Echinodermata - symetrie těla, endoskelet, hydraulický systém pohybu, ontogenetický vývoj kmene. 10.Kmen Chordata. Obecná charakteristika. Vzájemné srovnání tří podkmenů Chordat (podkmeny Tunicata, Cephalochordata, Vertebrata). Vertebrata : 11.Třída Cyclostomata - stavba těla, srovnání s kopinatcem a rybami. Třída Osteichthyes - stavba těla, význam metapleur pro vznik končetin, význam žaberních oblouků pro vznik čelistí. 12.Třída Amphibia - stavba těla, adaptace souvisejicí s přechodem k terestrickému životu, 13.Třída Reptilia - podstata vzniku a funkce zárodečných obalů v souvislosti se změnou prostředí, adaptivní radiace plazů. 14.Třída Aves - fylogenetická návaznost na třídu Reptilia - morfologické adaptace v souvislosti s letem. 15.Třída: Mammalia – podstata vzniku a funkce placenty, adaptivní radiace savců, adaptace savců na vnější podmínky prostředí . Vzájemné srovnání jednotlivých orgánových soustav u různých tříd obratlovců, praktická znalost chráněných druhů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku