546-0207/02 – Počítačové praktikum (PP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Jaroslav Závada, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslav Závada, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti v tomto předmětu získají znalosti práce se základními funkcemi programového produktu MS Office, konkrétně s MS Word, MS Excel a MS Power Point. Naučí se aplikovat základní funkce těchto programů k vytváření elaborátů, seminárních, bakalářských a diplomových prací a budou vše schopni také interpretovat pomocí prezentace v Power Pointu.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět Počítačové praktikum rozšiřuje znalosti studentů v práci s počítačem. Předmět je zaměřen na kancelářské aplikace MS Word, MS Excel a MS Power Point.

Povinná literatura:

Růžička, O.: Word 2000. Učebnice, CCB, Brno, 2000. 80-85825-46-5 Franců, M.: Excel 2000. Učebnice, CCB, Brno, 1999. 80-85825-42-2

Doporučená literatura:

Brož, M, Brožová, P.: Excel 7.0. Učebnice, Computer press,80-85896-43-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti budou na jednotlivých hodinách vypracovávat zadané ulohy v MS Wordu, MS Excelu a MS Power Pointu. Cílem bude pochopit a aplikovat základní funkce těchto programů MS Office při sestavování elaborátů, seminárních, bakalářských a diplomových prací. Předmět bude zakončen prezentací v MS Power Pointu, kterou bude student ustně přednášet na základě vybraného tématu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Základní operace, práce se souborem, ukládání, kopírování, tvorba složek 2) Funkce programu MS Word a jeho využití 3) Práce s textem, formátování, nastavení stylů, vkládání obrázků a tabulek 4) Funkce programu MS Excel a jeho využití 5) Vkládání dat, identifikace buněk, tvorba tabulek a grafů 6) Operace vykonávané automaticky, vkládání vzorců 7) Funkce programu MS Power Point a jeho využití 8) Vkládání textu a obrázků, grafická úprava souboru

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku