546-0223/03 – Waste Management (HosOd)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Obeznámit se s problematikou nakládání a hospodaření s odpady z celkového hlediska možných způsobů jejich zneškodnění. Rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku ŽP. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontaci s praxí . Dokázat odvádět výsledky a řešit kvalitní práce zcela sám. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Project work

Summary

This subject gives to students grounding in treatment of waste sphere. Student obtain basic knowledge in section of treatment of waste, the most important ways of industrial and communal waste disposal – for example salvage, dumping site, waste storage in lithosphere, composting, thermal disposal, ect. This subject gives the best characteristic of hazardous waste problematic. Major emphasis is to give to technical equipment for waste disposal in Czech Republic.

Compulsory literature:

Rhyner, Charles R.:Waste management and resource recovery,1995 Manahan, S.E.: Environmental Chemistry, Lewis Publisher, Chelsea, Michigan USA, 1990 Environmental life cycle analysis / David F. Ciambrone. - Boca Raton : Lewis Publishers, c1997 - 145 s. . il. ISBN 1-56670-214-3

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod 2. Komunální odpady 2.1. Shromažďování komunálních odpadů 2.2. Nebezpečné látky v komunálních odpadech 2.3. Využívání komunálních odpadů 3. Odpady z průmyslu 3.1. Nakládání s průmyslovými odpady 3.2. zpracování koncentrovaných primárních odpadů 3.3. Recyklace a regenerace odpadů 4. Odpady z těžby nerostných surovin 4.1. Odpady z uhelného hornictví 4.2. Odpady z rudného a nerostného hornictví 4.3. Odpady z úpravy nerostných surovin 5. Způsoby zneškodňování odpadů 5.1. Skládkování odpadů – povrchové 5.2. Ukládání odpadů v litosféře 5.3. Ukládání nebezpečných odpadů 5.4. Procesy probíhající ve skládkách 5.5. Zabezpečení skládek 6. Biologické zpracování odpadů 6.1. Kompostování 6.2. Organické látky vhodné ke kompostování 6.3. Technické způsoby kompostování 7. Termické zneškodňování odpadů 7.1. Spalování odpadů 7.2. Zařízení na spalování odpadů 7.3. Vliv spaloven odpadů na ŽP 8. Recyklace odpadů 8.1. Přepracování nebezpečných odpadů 8.2. Solidifikace odpadů 8.3. Zneškodňování a zpracování radioaktivních odpadů 9. Nové směry v odpadovém hospodářství 9.1. Maloodpadové a bezodpadové technologie 9.2. Předpokládaný vývoj odpadového hospodářství v příštích letech

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 47  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner