546-0224/04 – Legislativa životního prostředí (LEGZP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV30 Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obeznámení studentů s legislativními předpisy ochrany životního prostředí České republiky, charakteristika nejdůležitějších zákonů a prováděcích předpisů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět obeznamuje studenty s legislativními předpisy ČR ochrany životního prostředí i souvisejících oborů. Obsahuje charakeristiku nejdůležitějších zákonů i prováděcích předpisů.

Povinná literatura:

Sbírka zákonů ČR, dostupná na www.mvcr.cz ÚZ - Životní prostředí - č.667, Sagit 2008 Damohorský a kol.: Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí, ASPI 2004

Doporučená literatura:

www.mvcr.cz www.env.cr www.enviweb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Právo a rezortní environmentání politika 2. Úloha práva při nastolování trvale udržitelného rozvoje 3. Aproximace environmentální legislativy ČR do EU 4. Zákon č. 17/1991 Sb. o životním prostředí 5. Legislativní aspekty odpadového hospodářství 6. Legislativní aspekty ochrany ovzduší před znečišťujícími látkami 7. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 8. Legislativní aspekty ochrany vod 9. Legislativní aspekty ochrany půd a horninového prostředí 10. Zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů staveb na životní prostředí 11. Agenda 21 a trvale udržitelný rozvoj 12. Mezinárodní úmluvy v oblasti životního prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 47  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Most 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku