546-0224/04 – Environmental Legislation (LEGZP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Barbora Lyčková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAV30 Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students familiar with the legislative provisions environmental Czech Republic, the most important characteristics of laws and implementing regulations.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Course disseminate students with legislative provisions CR environment and related fields. Contains characteristic of important laws and implementing regulations.

Compulsory literature:

Sbírka zákonů ČR, dostupná na www.mvcr.cz ÚZ - Životní prostředí - č.667, Sagit 2008 Damohorský a kol.: Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí, ASPI 2004

Recommended literature:

www.mvcr.cz www.env.cr www.enviweb.cz

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Právo a rezortní environmentání politika 2. Úloha práva při nastolování trvale udržitelného rozvoje 3. Aproximace environmentální legislativy ČR do EU 4. Zákon č. 17/1991 Sb. o životním prostředí 5. Legislativní aspekty odpadového hospodářství 6. Legislativní aspekty ochrany ovzduší před znečišťujícími látkami 7. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 8. Legislativní aspekty ochrany vod 9. Legislativní aspekty ochrany půd a horninového prostředí 10. Zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů staveb na životní prostředí 11. Agenda 21 a trvale udržitelný rozvoj 12. Mezinárodní úmluvy v oblasti životního prostředí

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 47  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration K Czech Most 4 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 4 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 4 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 4 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner