546-0230/01 – Stav a vývoj ŽP v ČR (SaVŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1994/1995Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 30+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s problematikou kvality ZP na území ČR, prognózou, koncepcí a programy týkající se ochrany ŽP.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

seznámení s problematikou kvality ZP na území ČR, prognózou, koncepcí a programy týkající se ochrany ŽP. Předmět vychází ze znalostí získaných v předmětech ochrana vod, půd a ovzduší, ochrana památek, metody regenerace krajiny. Základní složky ŽP a jejich stav. Využívání nerostných surovin. Způsob hospodaření v krajině. Demografický vývoj. Struktura potřeb a způsobů života. Důsledky změn v ŽP. Ekonomické škody a ztráty. Mezinárodní spolupráce v oblasti ŽP.

Povinná literatura:

Základní studijní literatura: · Moldan,B.: Životní prostředí - globální perspektiva, Centrum Univerzity Karlovy pro otázky ŽP, Karolinum, 1994. · Moldan,B.: Životní prostředí České republiky, Academia, Praha 1990.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura: · Jonathon, P.: Zachraňte Zemi, 1992 · Dorst,J.: Ohrožená příroda, Orbis Praha, 1974. · Duvigneaud, P.: Ekologická syntéza, Academia, Praha 1988. · Hadač, E.: Ekologické katastrofy, Horizont, Praha 1987. · Hadač, E., Moldan, B.,Stoklasa, J.: Ohrožená příroda. Biosféra - člověk - termosféra, Horizont, Praha, 1983. · Moldán, B., Zýka, J.,Jeník, J.:Životní prostředí očima přírodovědce, Academia, Praha 1979.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY 1. Úvod - úloha a cíle předmětu 2. Civilizace na Zemi - historický vývoj, 3. Současná podoba lidské civilizace na základě jejího historického vývoje. 4. Demografické otázky a charakteristika odlišného stupně rozvoje v různých částech světa. 5. Lidská populace a zdraví. 6. Nejdůležitější hospodářská odvětví z hlediska vztahů k přírodním zdrojům a k životnímu prostředí: průmysl. 7. Nejdůležitější hospodářská odvětví z hlediska vztahů k přírodním zdrojům a k životnímu prostředí: zemědělství a rybolov. 8. Nejdůležitější hospodářská odvětví z hlediska vztahů k přírodním zdrojům a k životnímu prostředí: energetika. 9. Nejdůležitější hospodářská odvětví z hlediska vztahů k přírodním zdrojům a k životnímu prostředí:obchod, doprava, turistika. 10. Ovzduší a voda - znečištění ovzduší sídelních a průmyslových oblastí, kyselá atmosférická depozice, redukce stratosférického ozónu, změna klimatu, moře a oceány. 11. Pevnina a bohatství přírody - biomy, lesy, půdy a její degradace, na rozhraní země a vody, antarktida, biologická diverzita. 12. Strategie trvalé udržitelnosti - od ochrany prostředí k trvale udržitelnému rozvoji, transformace k trvalé udržitelnosti. 13. Ekonomie životního prostředí, instituce. 14. Možnosti nápravy. CVIČENÍ Prézentace a obhajoba seminárních prací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.