546-0231/01 – Čištění odpadních vod (ČOV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se základními procesy čištění městských a průmyslových odpadních vod.

Vyučovací metody

Anotace

Seznámení se základními procesy čištění městských a průmyslových odpadních vod. Voda-její význam, druhy vod. Technologická linka městské čistírny odpadních vod. Čištění odpadních vod-mechanické, biologické (aerobní, anaerobní) a fyzikálně- chemické (srážení, flotace, filtrace, extrakce, neutralizace, oxidace, redukce, adsorpce, desorpce) metody čištění odpadních vod. Zpracování čistírenských kalů. Legislativa.

Povinná literatura:

Dohányos, M. a kol.: Anaerobní čistírenské technologie, NOEL 2000 s.r.o., Brno, 1998 Hlavínek, P.: Příručka stokování a čištění, NOEL 2000 s.r.o., Brno, 2001 Hlavínek, P.-Mičín, J.- Prax, P.: Stokování a čištění odpadních vod, VUT, Brno, 2003 Malý, J.-Hlavínek, P.: Čištění průmyslových odpadních vod, NOEL 2000 s.r.o. Brno, 1996 Malý, J.-Malá, J.: Chemie a technologie vody, NOEL 2000 s.r.o., Brno, 1996 Martoň, J.- Tölgyessy, J.- Hyánek, Ľ - Piatrik, M.: Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vod, Vydavateľstvo Alfa Bratislava, 1984, 2. vydanie Pitter, P.: Hydrochemie, VŠCHT Praha, 1999 Skripta: Dohányos, M.- Koller, J.- Strnadová, N.: Čištění odpadních vod, VŠCHT Praha, 1998 Grünwald, A.: Voda a ovzduší, ČVUT Praha, 1999 Malý, J.: Chemie a technologie vody, VUT Brno, 1993 Synáčková, M.: Čistota vod, ČVUT Praha, 1996 Seznam skript (cca 40 sešitů) vydaných v rámci projektu Services for Universities-Program Phare-studovna VŠB-TU, např. Anaerobní technologie v ochraně ŽP Odpady a druhotné suroviny v zemědělsko-potravinářském komplexu Mikrobiální ekologie vody

Doporučená literatura:

Časopisy: Sovak Odpadové forum Vodní hospodářství

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vlastnosti vody. Dělení a druhy vod. 2. Význam čištění odpadních vod. Odpadní vody a jejich složení, charakter znečišťujících látek, sledované ukazatele. 3. Čištění splaškových odpadních vod, čištění průmyslových odpadních vod, možnosti společného čištění. Technologická linka ČOV. 4. Mechanické čištění odpadních vod • Hrubé předčištění • Lapáky písku, lapáky tuků a olejů • Usazovací a zahušťovací nádrže 5. Biologické čištění odpadních vod • Biologická rozložitelnost, růst a množení mikroorganizmů, kinetika odstraňování organických látek. • Aerobní způsoby biologického čištění odpadních vod. Biologické odstraňování anorganického dusíku a fosforu. • Anaerobní způsoby biologického čištění odpadních vod. 6. Kalové hospodářství. Zpracování čistírenských kalů. 7. Průmyslové odpadní vody. Fyzikálně-chemické a chemické způsoby čištění odpadních vod • filtrace, flotace, extrakce, neutralizace, srážení, oxidace, redukce, adsorpce, desorpce 8. Legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Laboratorní práce Laboratorní práce 40  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.