546-0231/02 – Čištění odpadních vod (ČOV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se základními procesy čištění městských a průmyslových odpadních vod.

Vyučovací metody

Anotace

Seznámení se základními procesy čištění městských a průmyslových odpadních vod. Voda-její význam, druhy vod. Technologická linka městské čistírny odpadních vod. Čištění odpadních vod-mechanické, biologické (aerobní, anaerobní) a fyzikálně- chemické (srážení, flotace, filtrace, extrakce, neutralizace, oxidace, redukce, adsorpce, desorpce) metody čištění odpadních vod. Zpracování čistírenských kalů. Legislativa.

Povinná literatura:

Dohányos, M. a kol.: Anaerobní čistírenské technologie, NOEL 2000 s.r.o., Brno, 1998 Hlavínek, P.: Příručka stokování a čištění, NOEL 2000 s.r.o., Brno, 2001 Hlavínek, P.-Mičín, J.- Prax, P.: Stokování a čištění odpadních vod, VUT, Brno, 2003 Malý, J.-Hlavínek, P.: Čištění průmyslových odpadních vod, NOEL 2000 s.r.o. Brno, 1996 Malý, J.-Malá, J.: Chemie a technologie vody, NOEL 2000 s.r.o., Brno, 1996 Martoň, J.- Tölgyessy, J.- Hyánek, Ľ - Piatrik, M.: Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vod, Vydavateľstvo Alfa Bratislava, 1984, 2. vydanie Pitter, P.: Hydrochemie, VŠCHT Praha, 1999 Skripta: Dohányos, M.- Koller, J.- Strnadová, N.: Čištění odpadních vod, VŠCHT Praha, 1998 Grünwald, A.: Voda a ovzduší, ČVUT Praha, 1999 Malý, J.: Chemie a technologie vody, VUT Brno, 1993 Synáčková, M.: Čistota vod, ČVUT Praha, 1996 Seznam skript (cca 40 sešitů) vydaných v rámci projektu Services for Universities-Program Phare-studovna VŠB-TU, např. Anaerobní technologie v ochraně ŽP Odpady a druhotné suroviny v zemědělsko-potravinářském komplexu Mikrobiální ekologie vody

Doporučená literatura:

Časopisy: Sovak Odpadové forum Vodní hospodářství

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku