546-0239/01 – Working Environment (PP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorRNDr. Alena Labodová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 40+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Rizika při práci - legislativa, identifikace, řízení

Teaching methods

Summary

Factors of workplace environment, legislation, impact on workers health, occupational diseases and injuries, technical safety

Compulsory literature:

legislation in force (Constitution, Labour Code,Public Health Act...)

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Zařazení péče o bezpečnost a hygienu práce do systému řízení ve firmě (návaznost na QMS a EMS, integrovaný systém), platná legislativa Hygienické požadavky na budovy, nároky na projekt Požadavky na vybavení pracovišť z hlediska obecné hygieny - soc. zař. atd. Větrání a vytápění Mikroklimatické podmínky - tepelně vlhkostní poměry na pracovišti Fyziologie práce - zátěž atd. NPK - definice, druhy, atd. Prach - zdroje a účinky, měření a hodnocení Chemické škodliviny - zdroje a účinky, měření a hodnocení (rakovinovorné, alergenní, mutagenní...) Biologické expoziční testy Profesionální infekce Hluk - zdroje a účinky, měření a hodnocení Vibrace - zdroje a účinky, měření a hodnocení Ionizující záření a EMG vlnění Osvětlení - denní, umělé, kombinované, barevná úprava prostř. Klasifikace pracovišť a riziko Choroby z povolání Základy bezpečnosti práce - legislativa, povinnosti podniku Cvičení: nahrazeno 3 celodenními exkurzemi - laboratoře Zdravotního ústavu (přístrojová technika a metodika měření v prac. prostředí), pracovní lékařství (klasifikace chorob z povolání), průmyslový podnik (prac.prostředí v praxi)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Oral Oral examination 67  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (3902V010) Automation of Technological Processes K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3602V002) Geoinformatics K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry K Czech Ostrava Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.