546-0245/01 – Komplexní hodnocení stavu ŽP ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět podává komplexní informace o hodnocení, řízení a managementu rizik vycházejících z kontaminace životního prostředí na lidskou populaci a na ekosystémy. Studenti budou seznámeni s metodikou vypracovanou US - EPA pro hodnocení rizik kancerogenních a nekancerogenních látek a se základními principy hodnocení rizik v ekosystémech.

Povinná literatura:

Postup zpracování analýzy rizik, Metodický pokyn MŽP ČR, Zpravodaj MŽP č. 8, 1996 Holoubek, I. a kol, 1995: Ekologická rizika - Hodnocení environmentálních rizik, MŽP ČR, závěrečná zpráva projektu: Program péče o životní prostředí, č. VZ/5200/95 Briggs, D., Corvalán, C., Nurminen, M, 1996 _ Linkage methods for environmental and health analysis - general guidelines, WHO/EHG/95.26, Geneva US EPA - Database IRIS (EPA´S Integrated Risk Information System US EPA, Office of Health and Environmental assessment)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. Úvod do studia životního prostředí, základní procesy v ŽP (toky energie, hmoty a informací) 2. Stav a vývoj životního prostředí ve světě a ČR, globální problémy životníhp prostředí, možnosti jejich řešení 3. Státní politika životního prostředí ČR 4. Životní prostředí - atmosféra, členění atmosféry, základní procesy, kontaminace ovzduší, vliv na ostatní složky životního prostředí 5. Životní prostředí - hydrosféra, ŽP stojatých a tekoucích vod, eutrofizace, acidifikace, kontaminace a další narušování vodních ekosystémů, ukazatele znečištění vod, biologické hodnocení organického zněčištění vod 6. Životní prostředí - litosféra a pedosféra, vlivy těžby na ekosystémy a krajinu, kontaminace, eroze půd a související problémy 7. Metody hodnocení ekosystémů - ekologické vzorkování, vztahy a vazby v ekosystémech, jejich narušování 8. Posuzování vlivů na životní prostředí ve světě a u nás 9. Hodnocení rizik - úvod, základní pojmy, přístupy, metodika US -EPA (US Environmental Protection Agency) 10. Hodnocení rizika nekancerogenních látek na lidské zdraví, zásady pro identifikaci rizika, vztah dávka - účinek 11.Hodnocení rizika nekancerogenních látek na lidské zdraví, hodnocení expozive, charakteristika rizika 12. Hodnocení rizika kancerogenních látek na lidské zdraví- kancerogenní působení látky na lidský organismus, identifikace škodliviny, vztah dávka - účinek 13.Hodnocení rizika kancerogenních látek na lidské zdraví - hodnocení expozice a charakteristika rizika 14. Komparativní riziko - závažnost účinků látky na lidské zdraví 15. Hodnocení ekologických rizik - přístupy a problémy Cvičení: Probíhají formou případových studií úzce navazujících na přenášky, formou praktických příkladů si studenti osvojí základní procesy v životním prostředí a aktivně se seznámí s metodikou hodnocení rizik

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku