546-0253/01 – Environmentální informatika (EnviInfo)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOM50 Doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 30+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti v oblasti informačních technologií a práce s informacemi a to: vyhledávání informací, ukládání a prezentace dat. Zvládnou práci s databázovými systémy, technickými a programovými prostředky, informačními systémy, internetem a dále daty z oblasti environmentálních věd.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá informacemi, informační vědou, vyhledáváním informací, ukládání a prezentaci dat, databázovými systémy, technickými a programovými prostředky, informačními systémy, Internetem a dále daty z oblasti environmentálních věd, zvláště s ohledem na specifika oproti klasickým obecným datům. Data analyzuje a kategorizuje s ohledem na jejich pozdější zpracování. Klade důraz na matematický a statistický aparát pro jejich předzpracování a použití v IS.

Povinná literatura:

HŘEBÍČEK, Jiří - RÁČEK, Jaroslav. Environmentální informatika a její role v aplikované informatice. In Hřebíček, Jiří - Ráček, Jaroslav. 3. letní škola aplikované informatiky. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4146-3, s. 5-10. 25.8.2006, Bedřichov. BENEDIKOVIČ, Miroslav, [et al.]. Základy informatiky [Benedikovič, 2004] - 1. vyd.. - Žilina : Žilinská univerzita, 2004 - 394 s. : il. ISBN 80-8070-186-5. Základy informatiky [Trajteľ, 2000] / Ľudovít Trajteľ ... [et al.]. - 1. vyd.. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000 - 116 s. : il. ISBN 80-227-1282-5. SMETÁČEK, Vladimír. Informace o informacích. - Praha : Grada, 1993 - 147 s. ISBN 80-85623-22-6. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 1 vyd. Praha : Karolinum, 1998. 179 s. DEFLEUR, Melvin L. a BALL-ROKEACH, Sandra J. Teorie masové komunikace. 1. čes. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 363 s. ISBN 80-7184-099-8 DYSON, Esther. Release 2.1 : Vize života v digitálním věku . 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 287 s. ISBN 80-7261-030-9 LÉVY, Pierre. Kyberkultura : Zpráva pro radu Evropy v rámci projektu “Nové technologie: Kulturní spolupráce a komunikace” . Praha : Karolinum, 2000. 229 s. ISBN 80-246-0109-5 MATES, Pavel a MATOUŠOVÁ, Miroslava. Evidence, informace, systémy : Právní úprava. 1. vyd. Praha : Codex Bohemia, 1997. 263 s. ISBN 80-85963-27-2 NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 207 s. ISBN 80-7261-046-5 VODÁČEK, Leo a ROSICKÝ, Antonín. Informační management : Pojetí, poslání a aplikace. Praha : Management Press, 1997. 146 s. ISBN 80-85943-35-2 Straka, M.: Vývoj databázových aplikací. Praha: Grada, 1992. Vlček, J.: Inženýrská informatika. Praha: ČVUT, 1994. Tabulky v programu Excel. 1. díl / Jiří Hlavenka ; [ilustrace Jakub Dvorský]. - Vyd. 1.. - Brno : Computer Press, 2004 - 87 s. : il. ISBN 80-251-0400-1. Tabulky v programu Excel. 2. díl / Ivo Magera ; [ilustrace Jakub Dvorský]. - Vyd. 2.. - Brno : Computer Press, 2006 - 89 s. : il. ISBN 80-251-0747-7. STEINEROVÁ, Jela. Teória informačného prieskumu . 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická knižnica, 1996. 262 s. ISBN 80-851165-58-9 STEINEROVÁ, Jela. Tvorba informačných produktov : Nové prístupy informačnej vedy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 1998. 130 s. ISBN 80-85165-73-2 VICKERY, Brian Campbell a VICKERY, Alina. Information science in theory and practice [Informační věda v teorii a praxi]. London : Bowker-Saur, 1994.387 s.

Doporučená literatura:

CEJPEK, Jiří. Knihovnická a informační studia : Úvod do oboru "knihovnictví a informační věda" a jeho perspektivy. Opava : Slezská univerzita, 1992. 73 s. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 1 vyd. Praha : Karolinum, 1998. 179 s. DYSON, Esther. Release 2.1 : Vize života v digitálním věku . 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 287 s. ISBN 80-7261-030-9 NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. 1. vyd. Praha : Management Press, 2001.207 s. ISBN 80-7261-046-5 Státní informační politika - Cesta k informační společnosti. Usnesení vlády České republiky ze dne 31. května 1999 č. 525 elektronická verze dostupná z: http://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/sip/dokumenty/sipcesta/sipobsah.il2.htm VLASÁK, Rudolf. Světový informační průmysl. Praha : Univerzita Karlova, Karolinum, 1999. 341 s. ISBN 80-7184-840-9 Zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. 5. 1999, o svobodném přístupu k informacím. elektronická verze dostupná z: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Zakon_svob_prist_99-106.htm Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 32, s. 1521-1532. elektronická verze dostupná z: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/00-101.htm ŽID, Norbert, BENÁČANOVÁ, Helena, KUNSTOVÁ, Renata a SVOBODA, Jiří. Orientace ve světě informatiky. Praha : Management Press, 1998. 391 s. Žid, N. a kol.: Orientace ve světě informatiky. Praha: Management Press, 1998. VODÁČEK, Leo a ROSICKÝ, Antonín. Informační management : Pojetí, poslání a aplikace. Praha : Management Press, 1997. 146 s. ISBN 80-85943-35-2. STRAKA, M.: Vývoj databázových aplikací. Praha: Grada, 1992. VLČEK, J.: Inženýrská informatika. Praha: ČVUT, 1994. KÖNIGOVÁ, Marie. Úvod do bibliometrie. Praha : Česká informační společnost, 1993. 74 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku