546-0253/01 – Environmental Informatics (EnviInfo)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Subject version guarantorDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOM50 Doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2
Part-time Credit and Examination 30+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will gain knowledge in the field of information technology and work with pieces of information such as: information retrieval, storage and presentation of data. Students will be able to work with database systems, technical and programming resources, information systems, internet and data from the field of environmental sciences.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The first topic is concerning data organization in computer environment. The data by herself are described, regarding to data presentation, real-world data conversion, and computer data types. Next, the logical data organization is presented by two data structure models: hierarchical and relational. In this topic we can see: data structure storing and retrieving, virtual structures creating, sorting and indexing. In practical part of this subject, the software for inputting, editing and information generating is presented. The aim is geosciences data applications, and Internet information pages creation and utilization.

Compulsory literature:

VICKERY, Brian Campbell a VICKERY, Alina. Information science in theory and practice [Informační věda v teorii a praxi]. London : Bowker-Saur, 1994.387 s. HŘEBÍČEK, Jiří - RÁČEK, Jaroslav. Environmentální informatika a její role v aplikované informatice. In Hřebíček, Jiří - Ráček, Jaroslav. 3. letní škola aplikované informatiky. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4146-3, s. 5-10. 25.8.2006, Bedřichov. BENEDIKOVIČ, Miroslav, [et al.]. Základy informatiky [Benedikovič, 2004] - 1. vyd.. - Žilina : Žilinská univerzita, 2004 - 394 s. : il. ISBN 80-8070-186-5. Základy informatiky [Trajteľ, 2000] / Ľudovít Trajteľ ... [et al.]. - 1. vyd.. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000 - 116 s. : il. ISBN 80-227-1282-5. SMETÁČEK, Vladimír. Informace o informacích. - Praha : Grada, 1993 - 147 s. ISBN 80-85623-22-6. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 1 vyd. Praha : Karolinum, 1998. 179 s. DEFLEUR, Melvin L. a BALL-ROKEACH, Sandra J. Teorie masové komunikace. 1. čes. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 363 s. ISBN 80-7184-099-8 DYSON, Esther. Release 2.1 : Vize života v digitálním věku . 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 287 s. ISBN 80-7261-030-9 LÉVY, Pierre. Kyberkultura : Zpráva pro radu Evropy v rámci projektu “Nové technologie: Kulturní spolupráce a komunikace” . Praha : Karolinum, 2000. 229 s. ISBN 80-246-0109-5 MATES, Pavel a MATOUŠOVÁ, Miroslava. Evidence, informace, systémy : Právní úprava. 1. vyd. Praha : Codex Bohemia, 1997. 263 s. ISBN 80-85963-27-2 NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 207 s. ISBN 80-7261-046-5 STEINEROVÁ, Jela. Teória informačného prieskumu . 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická knižnica, 1996. 262 s. ISBN 80-851165-58-9 STEINEROVÁ, Jela. Tvorba informačných produktov : Nové prístupy informačnej vedy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 1998. 130 s. ISBN 80-85165-73-2 VODÁČEK, Leo a ROSICKÝ, Antonín. Informační management : Pojetí, poslání a aplikace. Praha : Management Press, 1997. 146 s. ISBN 80-85943-35-2 Straka, M.: Vývoj databázových aplikací. Praha: Grada, 1992. Vlček, J.: Inženýrská informatika. Praha: ČVUT, 1994. Tabulky v programu Excel. 1. díl / Jiří Hlavenka ; [ilustrace Jakub Dvorský]. - Vyd. 1.. - Brno : Computer Press, 2004 - 87 s. : il. ISBN 80-251-0400-1. Tabulky v programu Excel. 2. díl / Ivo Magera ; [ilustrace Jakub Dvorský]. - Vyd. 2.. - Brno : Computer Press, 2006 - 89 s. : il. ISBN 80-251-0747-7.

Recommended literature:

CEJPEK, Jiří. Knihovnická a informační studia : Úvod do oboru "knihovnictví a informační věda" a jeho perspektivy. Opava : Slezská univerzita, 1992. 73 s. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 1 vyd. Praha : Karolinum, 1998. 179 s. DYSON, Esther. Release 2.1 : Vize života v digitálním věku . 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 287 s. ISBN 80-7261-030-9 NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. 1. vyd. Praha : Management Press, 2001.207 s. ISBN 80-7261-046-5 Státní informační politika - Cesta k informační společnosti. Usnesení vlády České republiky ze dne 31. května 1999 č. 525 elektronická verze dostupná z: http://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/sip/dokumenty/sipcesta/sipobsah.il2.htm VLASÁK, Rudolf. Světový informační průmysl. Praha : Univerzita Karlova, Karolinum, 1999. 341 s. ISBN 80-7184-840-9 Zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. 5. 1999, o svobodném přístupu k informacím. elektronická verze dostupná z: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Zakon_svob_prist_99-106.htm Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 32, s. 1521-1532. elektronická verze dostupná z: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/00-101.htm ŽID, Norbert, BENÁČANOVÁ, Helena, KUNSTOVÁ, Renata a SVOBODA, Jiří. Orientace ve světě informatiky. Praha : Management Press, 1998. 391 s. Žid, N. a kol.: Orientace ve světě informatiky. Praha: Management Press, 1998. VODÁČEK, Leo a ROSICKÝ, Antonín. Informační management : Pojetí, poslání a aplikace. Praha : Management Press, 1997. 146 s. ISBN 80-85943-35-2. STRAKA, M.: Vývoj databázových aplikací. Praha: Grada, 1992. VLČEK, J.: Inženýrská informatika. Praha: ČVUT, 1994. KÖNIGOVÁ, Marie. Úvod do bibliometrie. Praha : Česká informační společnost, 1993. 74 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.