546-0253/03 – Environmental Informatics (EnviInfo)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will gain knowledge in the field of information technology and work with pieces of information such as: information retrieval, storage and presentation of data. Students will be able to work with database systems, technical and programming resources, information systems, internet and data from the field of environmental sciences.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The first topic is concerning data organization in computer environment. The data by herself are described, regarding to data presentation, real-world data conversion, and computer data types. Next, the logical data organization is presented by two data structure models: hierarchical and relational. In this topic we can see: data structure storing and retrieving, virtual structures creating, sorting and indexing. In practical part of this subject, the software for inputting, editing and information generating is presented. The aim is geosciences data applications, and Internet information pages creation and utilization.

Compulsory literature:

VICKERY, Brian Campbell a VICKERY, Alina. Information science in theory and practice [Informační věda v teorii a praxi]. London : Bowker-Saur, 1994.387 s. HŘEBÍČEK, Jiří - RÁČEK, Jaroslav. Environmentální informatika a její role v aplikované informatice. In Hřebíček, Jiří - Ráček, Jaroslav. 3. letní škola aplikované informatiky. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4146-3, s. 5-10. 25.8.2006, Bedřichov. BENEDIKOVIČ, Miroslav, [et al.]. Základy informatiky [Benedikovič, 2004] - 1. vyd.. - Žilina : Žilinská univerzita, 2004 - 394 s. : il. ISBN 80-8070-186-5. Základy informatiky [Trajteľ, 2000] / Ľudovít Trajteľ ... [et al.]. - 1. vyd.. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000 - 116 s. : il. ISBN 80-227-1282-5. SMETÁČEK, Vladimír. Informace o informacích. - Praha : Grada, 1993 - 147 s. ISBN 80-85623-22-6. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 1 vyd. Praha : Karolinum, 1998. 179 s. DEFLEUR, Melvin L. a BALL-ROKEACH, Sandra J. Teorie masové komunikace. 1. čes. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 363 s. ISBN 80-7184-099-8 DYSON, Esther. Release 2.1 : Vize života v digitálním věku . 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 287 s. ISBN 80-7261-030-9 LÉVY, Pierre. Kyberkultura : Zpráva pro radu Evropy v rámci projektu “Nové technologie: Kulturní spolupráce a komunikace” . Praha : Karolinum, 2000. 229 s. ISBN 80-246-0109-5 MATES, Pavel a MATOUŠOVÁ, Miroslava. Evidence, informace, systémy : Právní úprava. 1. vyd. Praha : Codex Bohemia, 1997. 263 s. ISBN 80-85963-27-2 NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 207 s. ISBN 80-7261-046-5 STEINEROVÁ, Jela. Teória informačného prieskumu . 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická knižnica, 1996. 262 s. ISBN 80-851165-58-9 STEINEROVÁ, Jela. Tvorba informačných produktov : Nové prístupy informačnej vedy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 1998. 130 s. ISBN 80-85165-73-2 VODÁČEK, Leo a ROSICKÝ, Antonín. Informační management : Pojetí, poslání a aplikace. Praha : Management Press, 1997. 146 s. ISBN 80-85943-35-2 Straka, M.: Vývoj databázových aplikací. Praha: Grada, 1992. Vlček, J.: Inženýrská informatika. Praha: ČVUT, 1994. Tabulky v programu Excel. 1. díl / Jiří Hlavenka ; [ilustrace Jakub Dvorský]. - Vyd. 1.. - Brno : Computer Press, 2004 - 87 s. : il. ISBN 80-251-0400-1. Tabulky v programu Excel. 2. díl / Ivo Magera ; [ilustrace Jakub Dvorský]. - Vyd. 2.. - Brno : Computer Press, 2006 - 89 s. : il. ISBN 80-251-0747-7.

Recommended literature:

CEJPEK, Jiří. Knihovnická a informační studia : Úvod do oboru "knihovnictví a informační věda" a jeho perspektivy. Opava : Slezská univerzita, 1992. 73 s. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 1 vyd. Praha : Karolinum, 1998. 179 s. DYSON, Esther. Release 2.1 : Vize života v digitálním věku . 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 287 s. ISBN 80-7261-030-9 NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. 1. vyd. Praha : Management Press, 2001.207 s. ISBN 80-7261-046-5 Státní informační politika - Cesta k informační společnosti. Usnesení vlády České republiky ze dne 31. května 1999 č. 525 elektronická verze dostupná z: http://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/sip/dokumenty/sipcesta/sipobsah.il2.htm VLASÁK, Rudolf. Světový informační průmysl. Praha : Univerzita Karlova, Karolinum, 1999. 341 s. ISBN 80-7184-840-9 Zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. 5. 1999, o svobodném přístupu k informacím. elektronická verze dostupná z: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Zakon_svob_prist_99-106.htm Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 32, s. 1521-1532. elektronická verze dostupná z: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/00-101.htm ŽID, Norbert, BENÁČANOVÁ, Helena, KUNSTOVÁ, Renata a SVOBODA, Jiří. Orientace ve světě informatiky. Praha : Management Press, 1998. 391 s. Žid, N. a kol.: Orientace ve světě informatiky. Praha: Management Press, 1998. VODÁČEK, Leo a ROSICKÝ, Antonín. Informační management : Pojetí, poslání a aplikace. Praha : Management Press, 1997. 146 s. ISBN 80-85943-35-2. STRAKA, M.: Vývoj databázových aplikací. Praha: Grada, 1992. VLČEK, J.: Inženýrská informatika. Praha: ČVUT, 1994. KÖNIGOVÁ, Marie. Úvod do bibliometrie. Praha : Česká informační společnost, 1993. 74 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

During exercises control of acquired knowledge through a presentation of a project and during the semester, in lectures, discussions of topics. At the end of the semester credit test and exam.

E-learning

Other requirements

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Description: The course deals with information, information science, information retrieval, storage and presentation of data, database systems, technical and program resources, information systems, Internet and data from the environmental sciences, particularly with regard to the specifics in comparison with classical general data. Data analyzes and categorizes the light of their subsequent processing. Emphasis on mathematical and statistical methods for their preparation and use in IS. Course Syllabus: Introduction to Information Systems • Information theory - The concept of information, information science, information process • Document communication • Primary, secondary and tertiary sources of information, research • List the most important sources of information - Information services, dialog Information Services • Organization and information retrieval - Searching documents, language selection • Storage and presentation of data, coding, formats, compression, data types • Database systems, based on the companies, based on products based trade statistics • Technical and communications components of computing system • Program funds, basic software, software for personal informatics Application Software • Computer network types, topologies, local area network • Usage of Internet to obtain economic information • Standardization and legislation information activities • Information Policy • Criteria for evaluating the effectiveness of information systems Environmental Information Systems • Right to Environmental Information - Report Czech NGOs organizations about the right to gain environmental information in the Czech Republic • International sources of environmental information on the Internet • System environment - Soft System • Environmental information and its specification • The right to environmental information in the CR and the world • metadata and metainformation systems • Principles of construction of environmental information systems in public administration CR, role of the ministry of Informatics and implementation of the eEurope Action Plan • Structure and function of information systems for monitoring, reporting and evidencia in waste and water management, air protection, chemical substances, accidents, IRZ, horizontal and vertical transmission of information • Methods of environmental information systems for public administration in Environment and examples of realization • Information systems for environmental ministry operated by MZP CR central institutions (CHMI, VUV, CEHO, CEU, CIZP), examples and analysis of Systems • Information System on Waste Management CR and SR (structure databases functions, program implementation, updates, interpretation and presentation of data) • International information systems, standards, EEA, EIONET, EUROSTAT, UNEP, OECD • The final project design and environmental analysis on the Internet IS • Information Systems with a focus on protecting and creating the environment • Systems of symbolic calculations (computer algebra) and their applications in environmental modeling • The current information environment and chemistry Environmental data Sources of environmental data and their formats. The issue of collection, standardization and formalization of geoscientific data. Methods of data presentation: numerical, text and semigrafické, and graphics. Environmental data and methods of modeling in computer environment. Analysis of environmental data with regard to their use in information systems.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.