546-0268/02 – Biologie a ekologie (BioEko)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuMgr. Iva Melčáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRO07 Dr. Ing. Emil Fröhlich
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby studenti pochopili "co je to život" a seznámili se základy vědecké disciplíny-ekologie. Na předmět pak navazuje předmět ochrana životního prostředí člověka.

Vyučovací metody

Anotace

V rámci předmětu Biologie a ekologie se studenti seznámí se vznikem života na Zemi, základní jednotkou života – buňkou, vznikem druhů a druhovou diverzitou, s integrací druhů do populací, ekologií žijících společenstev a dynamikou ekosystému.

Povinná literatura:

Buchar, J. a kol., Život, Nakladatelství Mladá Fronta, Praha, 1987. Campbell, N.A., Reece, J.B., Biologie, Computer Press, 2006. český překlad. Dolný, A., Ekologie, Ostravská univerzita, 2005. Herčík,M.,111 otázek a odpovědí o životním prostředí,2004,Montanex,Ostrava. Novotný,J., Biology, Masaryk University Brno, 2004,. Porritt, J., Zachraňme Zemi, Zemědělské nakladatelství Brázda, Praha, 1992. Rosypal a kol., Nový přehled biologie, Scientia, 2003.

Doporučená literatura:

Campbell, N.A., Reece, J.B., Biologie, Computer Press, 2006, český překlad. Dolný, A., Ekologie, Ostravská univerzita, 2005. Rosypal a kol., Nový přehled biologie, Scientia, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Co je život? 1. Buněčná teorie. Stavba prokaryotické a eukaryotické buňky. 2. Energie a život buněk (tok energie, dýchání, fotosyntéza). 3. Genetika (stavba chromozómů, struktura DNA, RNA, genetické aspekty mitózy a meiózy, mutační změny genotypu). 4. Diverzita na naší planetě (viry, bakterie, houby, živočichové, rostliny). 5. Vznik živých soustav a jejich evoluce. Základy obecné ekologie 6. Vztahy mezi organismem a prostředím (nika, ekologická valence, ekologické optimum). 7. Podmínky pro život ( klima, teplota, voda a vlhkost, světlo, půda). 8. Druh (adaptace, specializace, genetický a fenotypický polymorfismus, fitness, jedinec). 9. Populace (denzita, distribuce, věk, mortalita, natalita, populační růst a regulace, migrace a disperze organismů, vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, predace, parazitismus a mutualismus). 10. Společenstva (uspořádání společenstev v prostoru, struktura společenstva v čase – sukcese, stabilita, pružnost a rezistence společenstva). 11. Ekosystémy (biosféra, tok energie a produktivita ekosystémů, trofická struktura, biochemické cykly, biomy). Životní prostředí člověka 12. Charakteristika životního prostředí člověka 13. Znečištění atmosféry, narušení klimatu (narušení ozónové vrstvy, skleníkový efekt, kyselé deště, prach). 14. Znečištění pedosféry (půdní eroze, vyčerpání a degradace půdy, kácení tropických pralesů, zamoření těžkými kovy, ropou, pesticidy atd.). 15. Znečištění sladkých vod a oceánů (eutrofizace, průmyslový odpad, ropa, DDT atd.).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.