546-0270/01 – Ochrana přírody, krajiny a památek ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRO07 Dr. Ing. Emil Fröhlich
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy, problémy týkajícími se ochrany přírody a památek. Ochrana přírody: pojem, vývoj, legislativa (svět, ČR), základní organizace v ochraně přírody, mezinárodní konvence v ochraně přírody, problémy diverzity a ekologické stability, biosferické rezervace, ochrana krajiny a krajinného rázu. Ochrana památek: : pojem, vývoj, legislativa (svět, ČR), státní správa, mezinárodní organizace a úmluvy, seznam ohrožených památek, kulturní dědictví a kulturní polotika.

Povinná literatura:

Pecharová, E.-Hanák, P. (1996): Ochrana genofondu. Skripta VŠB-TU Ostrava, Projekt Phare, svazek 14. Kostkan, V. (1996): Územní ochrana přírody a krajiny v ČR. Skripta VŠB-TU Ostrava, Projekt Phare, svazek 22. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vinter,V.: Úvod do dějin a teorie památkové péče, Praha, SP 1971. Blažíček, J.C.:, Kropáček, J.: Slovník pojmů z dějin umění, Odeon, Praha, 1991.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY Osnova přednášek: 1) Biosféra – pojem, principy, pochody v biosféře (toky látek, hmoty, energie), globální problémy lidstva a ŽP. 2) Charakteristika životního prostředí vodních a suchozemských ekosystémů (ekologické pojmy, ekosystém moře, ekosystém sladkých, stojatých a tekoucích vod, ekosystém les, louka, agroekosystém, urbanní ekosystémy). 3) Ochrana přírody – pojem, vývoj. 4) Světové organizace v OP a organizace v ČR. 5) Legislativa v ochraně přírody – zákon 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, obecná,druhová , územní ochrana přírody. 6) Základní mezinárodní úmluvy – Ramsarská úmluva, UNESCO – Světové dědictví, Bonská, Bernská úmluva, CITES, Úmluva o biodiverzitě. 7) Biodiverzita a problémy s ní související, genetická, druhová, ekosystémová, kulturní diverzita. 8) Biosférické rezervace ve světě a v ČR, vývoj, program MAB, typy a struktura biosférických rezervací. 9) Managament v ochraně přírody, územní systém ekologické stability. 10) Ochrana památek a památková péče – vývoj ve světě a v ČR, členění kulturních památek. 11) Organizace památkové péče ve světě a u nás, zákon 20/1987 Sb., O státní památkové péči. 12) Kulturní turismus a problémy s ním související, mezinárodní úmluvy na ochranu kulturního dědictví. 13) Kulturní dědictví ČR a světa, světový seznam kulturního dědictví, lokality v ČR. 14) Kulturní politika ČR 15) Krajina, krajinný ráz a jeho hodnocení. CVIČENÍ 1) Podmínky udělení zápočtu. Zadání diskusních témat a seminárních prací 2) Diskuse k zadaným tématům – protokol 3) Administrativní vedení chráněných území 4) Simulační hra – kultura versus člověk 5+6+7) Návštěva zvoleného chráněného území - prolínání přírodních, historických a kulturních charakteristik území 8)Ochrana a revitalizace volné krajiny (Program péče o krajinu, Program revitalizace říčních systémů, Státní fond ŽP) 9+10) Návštěva odborného pracoviště ochrany přírody a památkové péče. 11) Metody hodnocení krajiny (zvoleného výseku krajiny) 12) Návštěva zvolené kulturní památky 13) Prezentace seminárních prací 14) Zápočtový test, udělení zápočtu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.