546-0278/01 – Designing of Technologies ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Jiří Nováček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova semináře: 1. Topologie technologického procesu. Základní pojmy a charakteristiky technologického systému. 2. Metody analýzy složitých technologických systémů. Teorie grafů a její použití při analýze technologických systémů. 3. Maticová metoda analýzy technologických systémů. 4. Výpočet složitých technologických systémů, metodika a základní postupy. 5. Sekvenční metody výpočtu složitých technologických systémů. 6. Nepřímé metody řešení složitých technologických systémů. 7. Přímé metody řešení složitých technologických systémů. 8. Bilanční výpočty složitých technologických systémů. Bilanční vztahy. Bilanční výpočty z měřených dat. 9. Návrh a výpočet složitých systémů úpravy nerostných surovin a odpadů, základní principy. 10.Návrh a výpočet systému drcení a mletí, základní metodika a postup. 11.Praktický výpočet drtící (mlecí) linky. 12.Návrh a výpočet systému rozdružování, základní metodika a postup. 13.Praktický výpočet schematu rozdružování. 14.Výpočet systému vodního hospodářství úpravny, základní metodika a postup. 15.Praktický výpočet systému vodního hospodářství úpravny.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management (10) Water technology and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management (10) Water technology and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner