546-0286/01 – Obecná biologie ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KNA035 Ing. Libuše Knápková
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V rámci předmětu Obecná biologie se studenti seznámí se složením a funkcí živých soustav, s reprodukcí organismů, s evolucí struktur a systémů, které adaptovaly organismy a rostliny na podmínky jejich prostředí. .

Povinná literatura:

Berger, J.: Buněčná a molekulární biologie, 1996,Tobiáš, H.Brod. Carlson, P.: Základy biochemie,1981, Academia Praha. Hejtmánek, M. a kol: Praktická cvičení z biologie,1994, UP Olomouc. Kincl, M.: Cvičení z anatomie a morfologie rostlin, 1980,PF Ostrava. Nedvídek, J. a Romanovský, A.: Biologie buněk a tkání,1993, UK Praha. Postlethwait, J.H. et al., Biology, 1991, McGrao-Hill, inc, New York. Romanovský, A. a kol.: Obecná biologie, 1985,SNP Praha. Rosypal, S.: Přehled biologie, 1987,SNP Praha.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Buněčná teorie. Živé soustavy a hierarchie systémů. 2. Buňka a její složky, prokaryotická a eukaryotická buňka. Supramolekulární komplexy a organely. 3.– 4. Metabolismus a energetické zajištění života buněk (enzymy, glykolýza, citrátový cyklus, oxidace v dýchacím řetězci, fotosyntéza). 5. Biosyntéza informačních makromolekul a bílkovin (replikace, transkripce, proteosyntéza). 6. Vztahy buňky k okolnímu prostředí (pasivní a aktivní transport malých molekul, protonová pumpa, sodno-draselná pumpa, přenos velkých molekul, endocytóza a exocytóza) 7. Dělení buňky (mitóza, meióza). 8.-9. Pletiva a stavba vegetativních orgánů rostlin (vlastnosti a třídění pletiv, struktura a rozvoj stonku, kořene, listu). 10.-11. Hierarchie živočišné tkáně, orgánů a orgánových soustav (vznik tkáně, typy tkání, soustava oporná a pohybová, krycí, nervová, trávící, dýchací, oběh tělních tekutin, orgány vylučovací a osmoregulační). 12. Rozmnožování rostlin a hub (nepohlavní a pohlavní rozmnožování nižšších a vyšších rostlin a hub). 13. Rozmnožování živočichů (nepohlavní a pohlavní rozmnožování živočichů). 14. Ontogeneze a biologie vývoje rostlin (embryogeneze vyšších rostlin, tvorba květních orgánů, kvetení, aspekty regulace růstu, diferenciace a morfogeneze rostlinného organismu). 15. Ontogeneze a biologie vývoje živočichů (embryogeneze, postembryonální vývoj). Cvičení: Organizace živých soustav. Enzymová aktivita. Autoorganizační prostředky. Biomembrány a osmóza.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku