546-0286/01 – General Biology ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits2
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KNA035 Ing. Libuše Knápková
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Buněčná teorie. Živé soustavy a hierarchie systémů. 2. Buňka a její složky, prokaryotická a eukaryotická buňka. Supramolekulární komplexy a organely. 3.– 4. Metabolismus a energetické zajištění života buněk (enzymy, glykolýza, citrátový cyklus, oxidace v dýchacím řetězci, fotosyntéza). 5. Biosyntéza informačních makromolekul a bílkovin (replikace, transkripce, proteosyntéza). 6. Vztahy buňky k okolnímu prostředí (pasivní a aktivní transport malých molekul, protonová pumpa, sodno-draselná pumpa, přenos velkých molekul, endocytóza a exocytóza) 7. Dělení buňky (mitóza, meióza). 8.-9. Pletiva a stavba vegetativních orgánů rostlin (vlastnosti a třídění pletiv, struktura a rozvoj stonku, kořene, listu). 10.-11. Hierarchie živočišné tkáně, orgánů a orgánových soustav (vznik tkáně, typy tkání, soustava oporná a pohybová, krycí, nervová, trávící, dýchací, oběh tělních tekutin, orgány vylučovací a osmoregulační). 12. Rozmnožování rostlin a hub (nepohlavní a pohlavní rozmnožování nižšších a vyšších rostlin a hub). 13. Rozmnožování živočichů (nepohlavní a pohlavní rozmnožování živočichů). 14. Ontogeneze a biologie vývoje rostlin (embryogeneze vyšších rostlin, tvorba květních orgánů, kvetení, aspekty regulace růstu, diferenciace a morfogeneze rostlinného organismu). 15. Ontogeneze a biologie vývoje živočichů (embryogeneze, postembryonální vývoj). Cvičení: Organizace živých soustav. Enzymová aktivita. Autoorganizační prostředky. Biomembrány a osmóza.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner