546-0288/01 – Water Management ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits7
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject should give you basic knowledge of water, its importance and qualities. problems of world and Czech hydrosphere system of running the water management in the Czech Republic legislation and directives in EU

Compulsory literature:

www.epa.gov http://www.szu.cz/chzp/voda/intod.html Using Statistical Methods for Water Quality Management: Issues, Problems and Solutions Graham B. McBride, John Wiley ISBN: 0-471-47016-3 Hardcover 344 pages May 2005 Water Treatment Made Simple: For Operators Darshan Singh Sarai ISBN: 0-471-74002-0 Paperback, John Wiley 272 pages November 2005 www.mze.cz www.env.cz www.chmi.cz

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Voda a její význam, základní vlastnosti. 2. Základní názvosloví, členění a druhy vod. 3. Hydrosféra, hlavní negativní vlivy, možnosti ochrany. 4. Vývoj vodního hospodářství. Koncepce vodohospodářské politiky ČR. 5. Řízení vodního hospodářství. Oblasti povodí a povodí. 6. Vodní právo - vývoj a současný stav právních předpisů. 7. Vody atmosférické, povrchové, podpovrchové, pitné, minerální. Požadavky na jakost. 8. Stav zásobování pitnou vodou. Potřeba a spotřeba vody. 9. Technologie vody. 10.Vodohospodářské stavby ČR. Dělení podle účelu.Stratifikace, eutrofizace, acidifikace. 11.Hydrologie. 12.Čerpadla a potrubí. 13.Hydraulika. 14.Revitalizace vodních toků. 15.Ochrana před povodněmi.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 18  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 50  0
                Oral Oral examination 17  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner