546-0288/01 – Vodní hospodářství ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity7
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět má poskytnout posluchači základní a ucelený přehled o vodě, jejím významu a vlatnostech. Dále je zaměřen na problematiku hydrosféry v celosvětovém měřítku i v podmínkách ČR, student se seznámí s vývojem vodního hospodářství, základní terminologií z Technologie vody (principy a procesy úpravy a čištění vod), Hydrologie, Vodohospodářských staveb, Hydrauliky, Revitalizace toků. Předmět se zabývá i systémem řízení VH v ČR a vývojem legislativy a direktivami EU.

Povinná literatura:

Neuwirth A.(1996): Úvod do vodního hospodářství. VŠB-TU Ostrava. Pitter P.(1999): Hydrochemie. VŠCHT Praha. ISBN AWWA (1999): Water Quality and Treatment (5th Edition), AWWA. Hyánek L. a kol. (1991): Čistota vod, ALFA Bratislava. Synáčková M. (1994): Čistota vod, ČVUT Praha. www stránky.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Voda a její význam, základní vlastnosti. 2. Základní názvosloví, členění a druhy vod. 3. Hydrosféra, hlavní negativní vlivy, možnosti ochrany. 4. Vývoj vodního hospodářství. Koncepce vodohospodářské politiky ČR. 5. Řízení vodního hospodářství. Oblasti povodí a povodí. 6. Vodní právo - vývoj a současný stav právních předpisů. 7. Vody atmosférické, povrchové, podpovrchové, pitné, minerální. Požadavky na jakost. 8. Stav zásobování pitnou vodou. Potřeba a spotřeba vody. 9. Technologie vody. 10.Vodohospodářské stavby ČR. Dělení podle účelu.Stratifikace, eutrofizace, acidifikace. 11.Hydrologie. 12.Čerpadla a potrubí. 13.Hydraulika. 14.Revitalizace vodních toků. 15.Ochrana před povodněmi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 18  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku