546-0294/02 – Čistší produkce (CP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované při ukončení předmětu: vedení projektu čistší produkce v podniku, sledování a optimalizace materiálových a energetických toků, výpočet návratnosti projektu. Student se seznámí s možností aplikace strategie prevence na výrobní i nevýrobní podniky, optimalizací materiálových a energetických toků, snížením dopadů do ŽP a jejich ekonomickými souvislostmi. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Řízení projektu, provedení materiálové bilance, vedení brainstormingu, ekonomické hodnocení variant řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Metodika předcházení vzniku odpadů a znečištění a její aplikace v průmyslových i nevýrobních podnicích

Povinná literatura:

ŠLESINGER J., KOZIELOVÁ Z.,NAJMANOVÁ K.: Čistší produkce. Cenia, Praha 2007. (www.cenia.cz). Zavádění čistší produkce a vypracování komunální politiky, CPC Praha 1997. Manuál CP pro průmyslové podniky, CPC Praha 1998 (elektronicky u přednášející). Zákon o odpadech 185/2001, Zákon o integrované prevenci 76/2002, Národní program čistší produkce, Státní politika ŽP, Nařízení vlády 352/2014 o plánu odpadového hospodářství ČR. NILSSON,L., PERSSON,P.O., RYDÉN, L., DOROZHKO, S., ZALIAUSKIENE,A.: Cleaner Production (book 2 v serii Environmental Management BUP). Baltic University Press 2007, ISBN 91-975526-1-5

Doporučená literatura:

KOTOVICOVÁ, J. Čistší produkce. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. Brno, 2003. ISBN 80-7157-675-1. UNIDO CP Toolkit (v elektronické formě u přednášející). ŠLESINGER J., NAJMANOVÁ K.: Čistší produkce v zemědělství. CENIA Praha 2008, ISBN: 978-80-85087-66-6 Internet: stránky MŽP (www.mzp.cz), CENIA (www.cenia.cz ), CEMC (www.cemc.cz), Státní zdravotní ústav (www.szu.cz), Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (www.wbcsd.org), UNIDO (www.unido.org), UNEP (www.unep.org), Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (www.cbcsd.cz).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Historie čistší produkce (CP) ve světě a u nás 2.Zákonné povinnosti v oblasti čistší produkce – zákon o odpadech, zákon o integrované prevenci, Národní program čistší produkce, Státní politika ŽP 3.Postup zavádění CP v průmyslovém podniku – předběžné hodnocení (celková analýza vstupů a výstupů) 4.Plán a organizační zajištění CP v podniku – sestavení týmu, projektové řízení 5.Analýza látkových a energetických toků ve vybraném úseku – postupy, metody, zdroje informací 6.Navrhování variant řešení - brainstorming 7.Posuzování variant (feasibility study) - technické, environmentální a ekonomické hodnocení 8.Realizace variant - podmínky, postupy 9.Vyhodnocení výsledků projektu po realizaci, zpětná vazba, udržování výsledků projektu 10.Využití čistší produkce v regionálním měřítku – městské projekty, Ecoprofit ap. 11.Aplikace CP na řízení nevýrobních organizací – hotely, školy, nemocnice 12.Aplikace CP na řízení města/regionu 13.Ekonomické souvislosti čistší produkce – náklady a výnosy, environmentální účetnictví, využití v EMS 14.UNEP, UNIDO a jejich podíl na rozvoji a šíření CP

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku