546-0294/04 – Čistší produkce (CP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované při ukončení předmětu: vedení projektu čistší produkce v podniku, sledování a optimalizace materiálových a energetických toků, výpočet návratnosti projektu. Student se seznámí s možností aplikace strategie prevence na výrobní i nevýrobní podniky, optimalizací materiálových a energetických toků, snížením dopadů do ŽP a jejich ekonomickými souvislostmi. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Řízení projektu, provedení materiálové bilance, vedení brainstormingu, ekonomické hodnocení variant řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Metodika předcházení vzniku odpadů a znečištění a její aplikace v průmyslových i nevýrobních podnicích

Povinná literatura:

ŠLESINGER J., KOZIELOVÁ Z.,NAJMANOVÁ K.: Čistší produkce. Cenia, Praha 2007. (www.cenia.cz). Zavádění čistší produkce a vypracování komunální politiky, CPC Praha 1997. Manuál CP pro průmyslové podniky, CPC Praha 1998 (elektronicky u přednášející). Zákon o odpadech 185/2001, Zákon o integrované prevenci 76/2002, Národní program čistší produkce, Státní politika ŽP, Nařízení vlády 352/2014 o plánu odpadového hospodářství ČR. NILSSON,L., PERSSON,P.O., RYDÉN, L., DOROZHKO, S., ZALIAUSKIENE,A.: Cleaner Production (book 2 v serii Environmental Management BUP). Baltic University Press 2007, ISBN 91-975526-1-5

Doporučená literatura:

KOTOVICOVÁ, J. Čistší produkce. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. Brno, 2003. ISBN 80-7157-675-1. UNIDO CP Toolkit (v elektronické formě u přednášející). ŠLESINGER J., NAJMANOVÁ K.: Čistší produkce v zemědělství. CENIA Praha 2008, ISBN: 978-80-85087-66-6 Internet: stránky MŽP (www.mzp.cz), CENIA (www.cenia.cz ), CEMC (www.cemc.cz), Státní zdravotní ústav (www.szu.cz), Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (www.wbcsd.org), UNIDO (www.unido.org), UNEP (www.unep.org), Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (www.cbcsd.cz).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru v rámci přednášek formou diskuze k probírané látce

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie čistší produkce (CP) ve světě a u nás. 2. Zákonné povinnosti v oblasti čistší produkce – zákon o odpadech, zákon o integrované prevenci, Národní program čistší produkce, Státní politika ŽP. 3. Postup zavádění CP v průmyslovém podniku – předběžné hodnocení (celková analýza vstupů a výstupů). 4. Plán a organizační zajištění CP v podniku – sestavení týmu, projektové řízení. 5. Analýza látkových a energetických toků ve vybraném úseku – postupy, metody, zdroje informací. 6. Navrhování variant řešení – brainstorming. 7. Posuzování variant (feasibility study) - technické, environmentální a ekonomické hodnocení. 8. Realizace variant - podmínky, postupy. 9. Vyhodnocení výsledků projektu po realizaci, zpětná vazba, udržování výsledků projektu. 10 Využití čistší produkce v regionálním měřítku – městské projekty, Ecoprofit ap. 11. Aplikace CP na řízení nevýrobních organizací – hotely, školy, nemocnice. 12. Aplikace CP na řízení města/regionu. 13. Ekonomické souvislosti čistší produkce – náklady a výnosy, environmentální účetnictví, využití v EMS. 14. UNEP, UNIDO a jejich podíl na rozvoji a šíření CP.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Znalosti budou průběžně ověřovány ústní formou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 zimní