546-0303/01 – General Biology and Biochemistry (OBaB)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POL640 Mgr. Jana Polanská
ROG008 Ing. Katarína Roganská
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
MAC679 Mgr. Marie Valová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Plant and animal body composition: Cytology, Biochemistry, Histology, Anatomy and Morphology of animals and plants.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Plant and animal body composition: Cytology, Biochemistry, Histology, Anatomy and Morphology of animals and plants.

Compulsory literature:

Wilson, K., Walker, J.: PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY.Cambridge University Press, 2005

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.Obecná hierarchie výstavby a organizace organismů. Prokaryotická a eukaryotická buňka. Rostlinná a živočišná buňka 2. Rostlinná pletiva a systémy pletiv. Kritéria hodnocení a třídění pletiv. Pletiva nepravá a pravá, pletiva dělivá a trvalá, Pletiva podle funkce. 3. Tkáně živočichů 4. Soustava oběhová, nervová, vylučovací, kožní, smyslová, hormonální regulace 5. Diferenciace v rostlinném organismu s přechodem na souš. 6. Morfologie a anatomie kořenů. 7. Morfologie a anatomie stonků. 8. Morfologie a anatomie listů. 9. Morfologie a anatomie reprodukčních orgánů. 10. Morfologie a anatomie semen a plodů. 11. Základy biochemie - uhlovodíky jako základní sloučeniny (funkční skupiny, složené sloučeniny, biochemicky významné reakce) 12. Aminokyseliny, bílkoviny, syntéza a metabolismus bílkovin. 13. Nukleové kyseliny, enzymy, vitamíny. 14. Biologická oxidace (metabolismus kyslíku). Regulační mechanismy a vzájemné mechanismy v metabolismu. Metabolismus minerálních látek.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.