546-0303/02 – General Biology and Biochemistry (OBaB)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PUL01 Ing. Monika Pullmanová
ROG008 Ing. Katarína Roganská
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
MAC679 Mgr. Marie Valová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 15+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Plant and animal body composition: Cytology, Biochemistry, Histology, Anatomy and Morphology of animals and plants.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Plant and animal body composition: Cytology, Biochemistry, Histology, Anatomy and Morphology of animals and plants.

Compulsory literature:

Wilson, K., Walker, J.: PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY.Cambridge University Press, 2005

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.Obecná hierarchie výstavby a organizace organismů. Prokaryotická a eukaryotická buňka. Rostlinná a živočišná buňka 2. Rostlinná pletiva a systémy pletiv. Kritéria hodnocení a třídění pletiv. Pletiva nepravá a pravá, pletiva dělivá a trvalá, Pletiva podle funkce. 3. Tkáně živočichů 4. Soustava oběhová, nervová, vylučovací, kožní, smyslová, hormonální regulace 5. Diferenciace v rostlinném organismu s přechodem na souš. 6. Morfologie a anatomie kořenů. 7. Morfologie a anatomie stonků. 8. Morfologie a anatomie listů. 9. Morfologie a anatomie reprodukčních orgánů. 10. Morfologie a anatomie semen a plodů. 11. Základy biochemie - uhlovodíky jako základní sloučeniny (funkční skupiny, složené sloučeniny, biochemicky významné reakce) 12. Aminokyseliny, bílkoviny, syntéza a metabolismus bílkovin. 13. Nukleové kyseliny, enzymy, vitamíny. 14. Biologická oxidace (metabolismus kyslíku). Regulační mechanismy a vzájemné mechanismy v metabolismu. Metabolismus minerálních látek.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Laboratory work Laboratory work 10  0
                Written exam Written test 23  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 57  0
                Oral Oral examination 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner