546-0304/01 – Botanika (BtB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Hana Švehláková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL640 Mgr. Jana Polanská
ROG008 Ing. Katarína Roganská
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
MAC679 Mgr. Marie Valová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopit fungování rostlinného organismu, získat základ pro odborné předměty v oblasti ochrany životního prostředí. Získat znalosti o druzích, o možnostech jejich využití a o jejich významu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Cílem předmětu je pochopit fungování rostlinného organismu, získat základ pro odborné předměty v oblasti ochrany životního prostředí a získat znalosti o druzích rostlin, o možnostech jejich využití a o jejich významu v industriálním prostředí.

Povinná literatura:

PROCHÁZKA, S., I. MACHÁČKOVÁ, J. KREKULE, J. ŠEBÁNEK a kol. Fyziologie rostlin. Praha: Academia, 1998 PROCHÁZKA, S. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. ISBN 978-80-7375-125-8 STALMACHOVÁ, B. Biologie I. - Botanika (Systematika nižších rostlin). Skripta VŠB - TU Ostrava, 1996 TAIZ, I., ZEIGLER, W.: Plant Physiology. Text book. Chelmsford, Essex, 2002

Doporučená literatura:

HEJNÝ, S. a B. SLAVÍK. Květena ČR 1. – 8. Praha: Academia, 1988 – 2010 UHER, J. Biologie rostlin: Systém a evoluce vyšších rostlin. Brno: MZLU, 2001 KAPLAN, Z. a kol. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2660-6 BIDLACK J. a S. JANSKY. Stern's Introductory Plant Biology. McGraw-Hill Education, 2019

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základy fyziologie rostlin 1. Vodní hospodářství rostliny. Minerální výživa rostlin. 2. Fotosyntéza. Dýchání. 3. Druhotné rostlinné látky. Heterotrofní výživa. 4. Fyziologie pohybů – fyzikální a vitální pohyby. Fytohromony. 5. Fyziologie růstu a vývoje rostlin. 6. Rozmnožování rostlin. Základy genetiky rostlin 7. Cytologické základy dědičnosti. Rozmnožování rostlin, přehled způsobů, principy. Rozmnožování generativní, mitóza, meioze. 8. Mendelovy zákony. Křížení monohybrida - dominance a recesivita. Křížení monohybrida - parciální dominance. Vazba vloh, Morganova pravidla. 9. Dědičnost pohlaví, pohlavní chromozómy. Typy heterogametnosti. Mutace, mutagenita, mutageny. Genetická toxikologie. Ekotyp. Systematika nižších a vyšších rostlin 10. Klasifikace rostlin, jejich vznik a evoluce. Biologický druh. Základní rozdělení organismů, systematika rostlin. Nebuněčné formy živých soustav. 11. Nižší rostliny. 12. Vyšší rostliny – výtrusné. 13. Vyšší rostliny – nahosemenné. 14. Vyšší rostliny – krytosemenné.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0 3
                Písemka Písemka 23  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 47  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti: účast na cvičeních povinné terénní exkurze, vyhodnocení dat zápočtový test zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na domluvených konzultacích Plnění dílčích úkolů - příkladů Vypracování semestrální práce Zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.