546-0304/01 – Botany (BtB)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantorIng. Hana Švehláková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POL640 Mgr. Jana Polanská
ROG008 Ing. Katarína Roganská
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
MAC679 Mgr. Marie Valová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Comprehension and knowledge of organisms functioning, knowledge about plant species of CR, about their using possibilities, about their importance.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

Comprehension and knowledge of organisms functioning, knowledge about plant species of CR, about their using possibilities, about their importance.

Compulsory literature:

Taiz & Zeiger: Plant Physiology. Text book. Chelmsford, Essex, 2002

Recommended literature:

Stern,Kingsley and Bidlack,James. Introductory Plant Biology.2007. ISBN: 9780072830682.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základy fyziologie rostlin 1. Vodní hospodářství rostliny. Minerální výživa rostlin. 2. Fotosyntéza. Dýchání. 3. Druhotné rostlinné látky. Heterotrofní výživa. 4. Fyziologie pohybů – fyzikální a vitální pohyby. Fytohromony. 5. Fyziologie růstu a vývoje rostlin. 6. Rozmnožování rostlin. Základy genetiky rostlin 7. Cytologické základy dědičnosti. Rozmnožování rostlin, přehled způsobů, principy. Rozmnožování generativní, mitóza, meioze. 8. Mendelovy zákony. Křížení monohybrida - dominance a recesivita. Křížení monohybrida - parciální dominance. Vazba vloh, Morganova pravidla. 9. Dědičnost pohlaví, pohlavní chromozómy. Typy heterogametnosti. Mutace, mutagenita, mutageny. Genetická toxikologie. Ekotyp. Systematika nižších a vyšších rostlin 10. Klasifikace rostlin, jejich vznik a evoluce. Biologický druh. Základní rozdělení organismů, systematika rostlin. Nebuněčné formy živých soustav. 11. Nižší rostliny. 12. Vyšší rostliny – výtrusné. 13. Vyšší rostliny – nahosemenné. 14. Vyšší rostliny – krytosemenné.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Examination Examination 55  34 3
        Exercises evaluation Credit 45  17 3
Mandatory attendence participation: participation in exercises field exercises, data evaluation credit test exam

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Participation in agreed consultations Fulfillment of partial tasks - examples Elaboration of semester work Exam

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.