546-0304/03 – Botanika (BtB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopit fungování rostlinného organismu, získat základ pro odborné předměty v oblasti ochrany životního prostředí. Získat znalosti o druzích, o možnostech jejich využití a o jejich významu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Vodní hospodářství rostliny. Minerální výživa rostlin. -Fotosyntéza. Dýchání. - Druhotné rostlinné látky. Heterotrofní výživa. - Fyziologie pohybů – fyzikální a vitální pohyby. Fytohromony. -Fyziologie růstu a vývoje rostlin. - Cytologické základy dědičnosti. Rozmnožování rostlin, přehled způsobů, principy. Rozmnožování generativní, mitóza, meioza. - Mendelovy zákony. - Vazba vloh, Morganova pravidla. Dědičnost pohlaví, pohlavní chromozómy. Typy heterogametnosti. Mutace, mutagenita, mutageny. Genetická toxikologie. Ekotyp.- Klasifikace rostlin, jejich vznik a evoluce. Biologický druh. Základní rozdělení organismů, systematika rostlin. - Nebuněčné formy živých soustav, Procaryota. Stélkaté. Rostliny výtrusné. Rostliny nahosemenné. Rostliny krytosemenné.

Povinná literatura:

KUBÁT, K. (ed.) Klíč ke květeně ČR. Academia : Praha, 2002. NEČÁSEK, J., CETL, I. a kol. Obecná genetika. SPN : Praha. 1979. PROCHÁZKA, S., MACHÁČKOVÁ, I., KREKULE, J., ŠEBÁNEK, J. a kol. Fyziologie rostlin. Academia : Praha, 1998. PROCHÁZKA, S. A KOL. Botanika : morfologie a fyziologie rostlin. MZLU : Brno, 2007. STALMACHOVÁ, B. Biologie I. - botanika (Systematika niţších rostlin). Skripta VŠB - TU Ostrava, 1996.

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů. Květena ČR 1. – 8. Academia : Praha, 1988 – 2010. UHER, J. Biologie rostlin: systém a evoluce vyšších rostlin. MZLU : Brno, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce v rámci cvičení determinace vybraných druhů rostlin květeny ČR . I. část

E-learning

Další požadavky na studenta

písemné práce v rámci cvičení determinace vybraných druhů rostlin květeny ČR . I. část

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vodní hospodářství rostliny. Minerální výživa rostlin. 2. Fotosyntéza. Dýchání. 3. Druhotné rostlinné látky. Heterotrofní výživa. 4. Fyziologie pohybů – fyzikální a vitální pohyby. Fytohromony. 5. Fyziologie růstu a vývoje rostlin. 6. Rozmnožování rostlin. 7. Cytologické základy dědičnosti. Rozmnožování rostlin, přehled způsobů, principy. Rozmnožování generativní, mitóza, meioza. 8. Mendelovy zákony. Křížení monohybrida - dominance a recesivita. Křížení monohybrida - parciální dominance. Vazba vloh, Morganova pravidla. 9. Dědičnost pohlaví, pohlavní chromozómy. Typy heterogametnosti. Mutace, mutagenita, mutageny. Genetická toxikologie. Ekotyp. 10. Klasifikace rostlin, jejich vznik a evoluce. Biologický druh. Základní rozdělení organismů, systematika rostlin. 11. Nebuněčné formy živých soustav. 12. Nižší rostliny. 13. Vyšší rostliny – výtrusné. 14. Vyšší rostliny – nahosemenné. 15. Vyšší rostliny – krytosemenné.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku