546-0304/03 – Botanika (BtB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Hana Švehláková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Švehláková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopit fungování rostlinného organismu, získat základ pro odborné předměty v oblasti ochrany životního prostředí. Získat znalosti o druzích, o možnostech jejich využití a o jejich významu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Cílem předmětu je pochopit fungování rostlinného organismu, získat základ pro odborné předměty v oblasti ochrany životního prostředí a získat znalosti o druzích rostlin, o možnostech jejich využití a o jejich významu v industriálním prostředí.

Povinná literatura:

PROCHÁZKA, S., I. MACHÁČKOVÁ, J. KREKULE, J. ŠEBÁNEK a kol. Fyziologie rostlin. Praha: Academia, 1998 PROCHÁZKA, S. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. ISBN 978-80-7375-125-8 STALMACHOVÁ, B. Biologie I. - Botanika (Systematika nižších rostlin). Skripta VŠB - TU Ostrava, 1996 TAIZ, I., ZEIGLER, W.: Plant Physiology. Text book. Chelmsford, Essex, 2002

Doporučená literatura:

HEJNÝ, S. a B. SLAVÍK. Květena ČR 1. – 8. Praha: Academia, 1988 – 2010 UHER, J. Biologie rostlin: Systém a evoluce vyšších rostlin. Brno: MZLU, 2001 KAPLAN, Z. a kol. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2660-6 BIDLACK J. a S. JANSKY. Stern's Introductory Plant Biology. McGraw-Hill Education, 2019

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška Determinace vybraných druhů rostlin květeny ČR (zápočtový test)

E-learning

Další požadavky na studenta

účast na cvičeních povinné terénní exkurze, vyhodnocení dat zápočtový test zkouška

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vodní hospodářství rostliny. Minerální výživa rostlin. 2. Fotosyntéza. Dýchání. 3. Druhotné rostlinné látky. Heterotrofní výživa. 4. Fyziologie pohybů – fyzikální a vitální pohyby. Fytohromony. 5. Fyziologie růstu a vývoje rostlin. 6. Rozmnožování rostlin. 7. Cytologické základy dědičnosti. Rozmnožování rostlin, přehled způsobů, principy. Rozmnožování generativní, mitóza, meioza. 8. Mendelovy zákony. Křížení monohybrida - dominance a recesivita. Křížení monohybrida - parciální dominance. Vazba vloh, Morganova pravidla. 9. Dědičnost pohlaví, pohlavní chromozómy. Typy heterogametnosti. Mutace, mutagenita, mutageny. Genetická toxikologie. Ekotyp. 10. Klasifikace rostlin, jejich vznik a evoluce. Biologický druh. Základní rozdělení organismů, systematika rostlin. 11. Nebuněčné formy živých soustav. 12. Nižší rostliny. 13. Vyšší rostliny

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 67  34 3
        Zápočet Zápočet 33  17 3
Rozsah povinné účasti: účast na cvičeních povinné terénní exkurze, vyhodnocení dat zápočtový test zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na domluvených konzultacích Plnění dílčích úkolů - příkladů Vypracování semestrální práce Zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní