546-0307/02 – Introduction to Water Management (UVH)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits3
Subject guarantorIng. Silvie Drabinová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Hana Škrobánková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Contens of the subject is to introduce development, terminology of water management and its existing problems.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The subject should give you basic knowledge of water, its importance and qualities. -problems of world and Czech hydrosphere -system of running the water management in the Czech Republic -legislation and directives in EU

Compulsory literature:

Kolektiv autorů. Water in the Czech Republic, Praha: Consult, 2006. ISBN 80-903482-2-X Using Statistical Methods for Water Quality Management: Issues, Problems and Solutions Graham B. McBride, John Wiley, ISBN: 0-471-47016-3, Hardcover, 344 pages, May 2005 Water Treatment Made Simple: For Operators Darshan Singh Sarai, ISBN: 0-471-74002-0, Paperback, John Wiley, 272 pages, November 2005

Recommended literature:

www.epa.gov AWWA (1999): Water Quality and Treatment (5th Edition), AWWA.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Voda a její význam, základní vlastnosti. 2.Základní názvosloví, členění a druhy vod. 3.Hydrosféra, hlavní negativní vlivy, možnosti ochrany. 4.Vývoj vodního hospodářství. Koncepce vodohospodářské politiky ČR. 5.Řízení vodního hospodářství. Oblasti povodí a povodí. 6.Vodní právo - vývoj a současný stav právních předpisů. 7.Vody atmosférické, povrchové, podpovrchové, pitné, minerální. Požadavky na jakost. 8.Stav zásobování pitnou vodou. Potřeba a spotřeba vody. 9.Technologie vody čištění odpadních vod. Charakter znečišťujících látek, způsoby vyjadřování znečištění. Vývoj a současný stav čištění odpadních vod v Evropě a ČR. Stokování. 10.Vodohospodářské stavby ČR. Dělení podle účelu. Stratifikace, eutrofizace, acidifikace. 14.Revitalizace vodních toků. 15.Ochrana před povodněmi.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2006/2007 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 18  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 50  0
                Oral Oral examination 17  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner