546-0307/04 – Úvod do vodního hospodářství (UVH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity7
Garant předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Škrobánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKR179 Ing. Silvie Kovaľ, Ph.D.
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a terminologií vodního hospodářství, jeho současnými směry a problémy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět má poskytnout posluchači základní a ucelený přehled o vodě, jejím významu a vlastnostech. Dále je zaměřen na problematiku hydrosféry v celosvětovém měřítku i v podmínkách ČR, student se seznámí s vývojem vodního hospodářství, základní terminologií z technologie vody (principy a procesy úpravy a čištění vod), hydrologie, vodohospodářských staveb, hydrauliky, revitalizace toků. Předmět se zabývá i systémem řízení VH v ČR a vývojem legislativy a direktivami EU.

Povinná literatura:

PITTER, P. Hydrochemie. 4. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-701-9 HYÁNEK, L. a kol. Čistota vod. Bratislava: ALFA, 1991. ISBN 80-05-00700-0 Vodní zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. SYNÁČKOVÁ, M. Čistota vod. Praha: ČVUT, 1994 EDZWALD, J. K. Water Quality & Treatment: A Handbook on Drinking Water. McGraw-Hill Education, 2010. ISBN 978-0071630115

Doporučená literatura:

BLAŽEK, V. a kol. Voda v České republice. Praha, 2006. ISBN 80-903482-1-1 HORÁKOVÁ, M. a kol. Analytika vody. Praha: VŠCHT Praha, 2007. ISBN 978-80-7080-520-6 BINDZAR, J. a kol. Základy úpravy a čištění vod. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-729-3 Kolektiv autorů. Water in the Czech Republic. Praha: Consult, 2006. 250 s. ISBN 80-903482-2-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test ppt prezentace a obhajoba semestrálního projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, plnění zadaných dílčích úkolů, úspěšné absolvování zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Voda a její význam, základní vlastnosti. 2.Základní názvosloví, členění a druhy vod. 3.Hydrosféra, hlavní negativní vlivy, možnosti ochrany. 4.Vývoj vodního hospodářství. Koncepce vodohospodářské politiky ČR. 5.Řízení vodního hospodářství. Hlavní povodí a oblasti povodí. 6.Vodní právo - vývoj a současný stav právních předpisů. 7.Vody atmosférické, povrchové, podpovrchové, pitné, minerální. Požadavky na jakost. 8.Stav zásobování pitnou vodou. Potřeba a spotřeba vody. 9.Úprava a čištění vod. Charakter znečišťujících látek, způsoby vyjadřování znečištění. Vývoj a současný stav čištění odpadních vod v Evropě a ČR. Stokování. 10.Vodohospodářské stavby ČR. Dělení podle účelu. 11.Stratifikace. 12.Eutrofizace, acidifikace. 13.Revitalizace vodních toků. 14.Povodně. Ochrana před povodněmi.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku