546-0307/06 – Úvod do vodního hospodářství (UVH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity8
Garant předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN116 Ing. Silvie Drabinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a terminologií vodního hospodářství, jeho současnými směry a problémy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět má poskytnout posluchači základní a ucelený přehled o vodě, jejím významu a vlastnostech. Dále je zaměřen na problematiku hydrosféry v celosvětovém měřítku i v podmínkách ČR, student se seznámí s vývojem vodního hospodářství, základní terminologií z technologie vody (principy a procesy úpravy a čištění vod), hydrologie, vodohospodářských staveb, hydrauliky, revitalizace toků. Předmět se zabývá i systémem řízení VH v ČR a vývojem legislativy a direktivami EU.

Povinná literatura:

PITTER, P. Hydrochemie. 4. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-701-9 HYÁNEK, L. a kol. Čistota vod. Bratislava: ALFA, 1991. ISBN 80-05-00700-0 Vodní zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. SYNÁČKOVÁ, M. Čistota vod. Praha: ČVUT, 1994 EDZWALD, J. K. Water Quality & Treatment: A Handbook on Drinking Water. McGraw-Hill Education, 2010. ISBN 978-0071630115

Doporučená literatura:

BLAŽEK, V. a kol. Voda v České republice. Praha, 2006. ISBN 80-903482-1-1 HORÁKOVÁ, M. a kol. Analytika vody. Praha: VŠCHT Praha, 2007. ISBN 978-80-7080-520-6 BINDZAR, J. a kol. Základy úpravy a čištění vod. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-729-3 Kolektiv autorů. Water in the Czech Republic. Praha: Consult, 2006. 250 s. ISBN 80-903482-2-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

test ppt prezentace semestrální práce průběžné plnění zadaných úkolů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Voda a její základní fyzikální a chemické vlastnosti, skupenské stavy, koloběh vody v přírodě 2. Přírodní vody, atmosférické, povrchové, podzemní, minerální, mořské a jejich základní charakteristika 3.Pítné a provozní vody, požadavky na množství a kvalitu, bilance potřeb 4. Odpadní vody splaškové, průmyslové, srážkové, důlní a jejich charakteristika, tepelné znečištění. 5. Vodní toky, charakteristika, druhy, rozdělení, základní hydrologické údaje 6. Objekty na vodních tocích, protipovodňová ochrana 7. Vodní nádrže a rybníky, přehled, provozování, bezpečnost 8. Vodárenství, jímání, doprava, akumulace a zásobování pitnou a provozní vodou 9. Úprava vody, přehled základních procesů a zařízení pro úpravu povrchových a podzemních vod 10. Odvádění odpadních a dešťových vod -stokování 11. Čištění odpadních vod, přehled základních procesů a zařízení 12. Organizace a řízení vodního hospodářství, přehled základních statistických údajů 13. Vodohospodářská legislativa, vodní zákon 14. Zákon o vodovodech a kanalizacích a další prováděcí předpisy k vodnímu zákonu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na přednáškách a cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku