546-0310/01 – Waste Management (HOSO)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits3
Subject guarantorIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.Subject version guarantorIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+2
Combined Credit and Examination 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Familiarity with the basic concepts of waste management, waste legislation, the basic problem, characteristics of individual types of waste and waste treatment technologies.

Teaching methods

Lectures
Other activities

Summary

Subject disseminate students with basic concepts in the field of waste management. Student gets an overview of the major legislative requirements of waste management, as well as the various types of waste and the basic methods of waste disposal such as landfilling, biological methods and physical-chemical methods of waste treatment.

Compulsory literature:

Waste recycling / edited by Zbigniew Wzorek ... [et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2005 - 202 s. : il. ISBN 83-89174-83-9

Recommended literature:

Waste management practices : municipal, hazardous, and industrial / John Pichtel. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2005 - 659 s. : il. ISBN 0-8493-3525-6 (váz.) Waste treatment in the process industries / edited by Lawrence K. Wang ... [et al.]. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006 - ix, 638 s. : il., mapa ISBN 0-8493-7233-X (váz.)978-0-8493-7233-9 Wastes management / published on behalf of the Chartered Institution of Wastes Management. - Northampton : IWM Business Services, 1982-2006 ISSN 0263-8126

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod 2. Komunální odpady 2.1. Shromažďování komunálních odpadů 2.2. Nebezpečné látky v komunálních odpadech 2.3. Využívání komunálních odpadů 3. Odpady z průmyslu 3.1. Nakládání s průmyslovými odpady 3.2. zpracování koncentrovaných primárních odpadů 3.3. Recyklace a regenerace odpadů 4. Odpady z těžby nerostných surovin 4.1. Odpady z uhelného hornictví 4.2. Odpady z rudného a nerostného hornictví 4.3. Odpady z úpravy nerostných surovin 5. Způsoby zneškodňování odpadů 5.1. Skládkování odpadů – povrchové 5.2. Ukládání odpadů v litosféře 5.3. Ukládání nebezpečných odpadů 5.4. Procesy probíhající ve skládkách 5.5. Zabezpečení skládek 6. Biologické zpracování odpadů 6.1. Kompostování 6.2. Organické látky vhodné ke kompostování 6.3. Technické způsoby kompostování 7. Termické zneškodňování odpadů 7.1. Spalování odpadů 7.2. Zařízení na spalování odpadů 7.3. Vliv spaloven odpadů na ŽP 8. Recyklace odpadů 8.1. Přepracování nebezpečných odpadů 8.2. Solidifikace odpadů 8.3. Zneškodňování a zpracování radioaktivních odpadů 9. Nové směry v odpadovém hospodářství 9.1. Maloodpadové a bezodpadové technologie 9.2. Předpokládaný vývoj odpadového hospodářství v příštích letech

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33  0
        Examination Examination 67  18
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner