546-0310/02 – Hospodaření s odpady (HOSO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obeznámení se základními pojmy odpadového hospodářství, základní legislativou odpadové problematiky, charakteristika jednotlivých druhů odpadů a technologií zpracování odpadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět obeznamuje studenty se základními pojmy v oblasti nakládání s odpady. Student získá přehled o nejdůležitějších legislativních předpisech odpadového hospodářství, dále o jednotlivých typech odpadů a základních způsobech zneškodňování odpadů, jako je skládkování, biologické způsoby a fyzikálně-chemické způsoby zpracování odpadů.

Povinná literatura:

HLAVATÁ Miluše.Odpadové hospodářství - 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004 - 174 s. : il. ISBN 80-248-0737-8 (brož.) SLIVKA Vladimír, DIRNER Vojtech, KURAŠ Mečislav.Odpadové hospodářství I : praktická příručka - 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006 - 130 s. : il. ISBN 80-248-1245-2 (brož.) KURAŠ Mečislav ; za spolupráce Vojtecha Dirnera, Vladimíra Slivky a Milana Březiny. Odpadové hospodářství - Vyd. 1.. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2008 - 143 s. ISBN 978-80-86832-34-0 (brož.) Kuraš M. a kol.: Odpadové hospodářství, Ekomonitor 2008

Doporučená literatura:

HŘEBÍČEK, Jiří, PILIAR, František, HEJČ, Michal, HOSÁK, Zdeněk: Integrovaný systém nakládání s odpady – 1. část. Biom.cz [online]. 2009-01-21 [cit. 2011-07-09]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/integrovany-system-nakladani-s-odpady-1-cast>. ISSN: 1801-2655. HŘEBÍČEK, Jiří, PILIAR, František, HEJČ, Michal, HOSÁK, Zdeněk: Integrovaný systém nakládání s odpady – 2. část. Biom.cz [online]. 2009-01-28 [cit. 2011-07-09]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/integrovany-system-nakladani-s-odpady-2-cast>. ISSN: 1801-2655. ODPADY, odborný měsíčník pro nakládání s odpady, ISSN 1210-4922 ODPADOVÉ FÓRUM, odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách, ISSN 1212-7779

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní test

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 2. Hlavní cíle odpadového hospodářství 3. Legislativa odpadů 3.1 Legislativa životního prostředí 3.2 Legislativa odpadového hospodářství 4. Druhy odpadů 4.1 Komunální odpady - charakteristika, separovaný sběr, možnosti zneškodnění 4.2 Odpady z průmyslu - charakteristika, možnosti využití a zneškodnění 5. Skládkování - výstavba skládek, konstrukční prvky, rekultivace 6. Technologie zpracování odpadů 6.1 Biologické metody zpracování odpadů - kompostování, anaerobní digesce, biodegradace 6.2 Termické metody 6.3 Fyzikální a chemické metody

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 37  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.