546-0310/04 – Hospodaření s odpady (HOSO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obeznámení se základními pojmy odpadového hospodářství, základní legislativou odpadové problematiky, charakteristika jednotlivých druhů odpadů a technologií zpracování odpadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět obeznamuje studenty se základními pojmy v oblasti nakládání s odpady. Student získá přehled o nejdůležitějších legislativních předpisech odpadového hospodářství, dále o jednotlivých typech odpadů a základních způsobech zneškodňování odpadů, jako je skládkování, biologické způsoby a fyzikálně-chemické způsoby zpracování odpadů.

Povinná literatura:

HLAVATÁ Miluše.Odpadové hospodářství - 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004 - 174 s. : il. ISBN 80-248-0737-8 (brož.) SLIVKA Vladimír, DIRNER Vojtech, KURAŠ Mečislav.Odpadové hospodářství I : praktická příručka - 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006 - 130 s. : il. ISBN 80-248-1245-2 (brož.) KURAŠ Mečislav ; za spolupráce Vojtecha Dirnera, Vladimíra Slivky a Milana Březiny. Odpadové hospodářství - Vyd. 1.. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2008 - 143 s. ISBN 978-80-86832-34-0 (brož.) Kuraš M. a kol.: Odpadové hospodářství, Ekomonitor 2008

Doporučená literatura:

HŘEBÍČEK, Jiří, PILIAR, František, HEJČ, Michal, HOSÁK, Zdeněk: Integrovaný systém nakládání s odpady – 1. část. Biom.cz [online]. 2009-01-21 [cit. 2011-07-09]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/integrovany-system-nakladani-s-odpady-1-cast>. ISSN: 1801-2655. HŘEBÍČEK, Jiří, PILIAR, František, HEJČ, Michal, HOSÁK, Zdeněk: Integrovaný systém nakládání s odpady – 2. část. Biom.cz [online]. 2009-01-28 [cit. 2011-07-09]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/integrovany-system-nakladani-s-odpady-2-cast>. ISSN: 1801-2655. ODPADY, odborný měsíčník pro nakládání s odpady, ISSN 1210-4922 ODPADOVÉ FÓRUM, odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách, ISSN 1212-7779

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola znalostí během semestru testem

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium odborné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 2. Komunální odpady 3. Shromažďování komunálních odpadů 4. Využívání komunálních odpadů 5. Odpady z průmyslu 6. Nakládání s průmyslovými odpady 7. Odpady z těžby nerostných surovin 8. Odpady z úpravy nerostných surovin 9. Skládkování odpadů 10. Procesy probíhající ve skládkách 11. Zabezpečení skládek 12. Biologické zpracování odpadů 13. Kompostování 14. Anaerobní digesce 15. Termické metody nakládání s odpady 16. Zařízení na spalování odpadů 17. Recyklace odpadů 18. Přepracování nebezpečných odpadů 19. Solidifikace odpadů 20. Zneškodňování a zpracování radioaktivních odpadů 21. Nové směry v odpadovém hospodářství

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51
        Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
        Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku