546-0313/02 – Výrobní technologie (VT)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty se technickými základy z hlediska výroby elektrické energie, povrchové a hlubinné těžby a dalšími navazujícími technologiemi (zpracovávající nerostné suroviny, strojírenství apod.), vč. jejich vlivu na životní prostředí. Předmět by tak studentům měl poskytnou základy pro jejich další studium.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Exkurze

Anotace

Předmět Výrobní technologie je koncipován nejen jako úvod ke studiu dané problematiky, jejíž podrobnější studium je součástí odborných předmětů ve vyšších ročnících, ale zároveň je také úvodem do studia celého oboru. Předmět seznámí studenty se základními principy a terminologií v oblasti výroby elektrické energie, těžby a navazujících technologií. V rámci cvičení pak navštíví jednotlivé industriální památky v regionu a v rámci cvičení se rovněž seznámí s metodikou při revitalizaci brownfields.

Povinná literatura:

LAPČÍK, V. Výrobní technologie a jejich vliv na životní prostředí. VŠB – TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2015-6 KŘÍVÁNKOVÁ, Eva. Výrobní technologie, skripta VŠH. 2008. vyd. Praha: VŠH, 2008. ISBN 80-86578-10-0. MAZÁČ, J. (2003): Technické kulturní památky. Skripta HGF VŠB-TU Ostrava Technické památky v Čechách, na Moravě a Slezsku, I.-IV.díl, LIBRI 2000 -2004

Doporučená literatura:

1. STALMACHOVÁ, Barbara, Roman DANEL, Barbara VOJVODÍKOVÁ, et al. Nejlepší praktiky v managementu brownfiedů. Část B. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2012. ISBN 978-80-248-2797-1. 2. KRYL, Václav. Povrchové dobývání ložisek. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1997.ISBN 80-7078-396-6. 3. DANIHELKA, Antonín. Dějiny hutnictví železa v Československu. Praha: Academia, 1986. 4. KUCHAŘ, Lumír. Hutnictví neželezných kovů. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžná kontrola ústní i písemnou formou na cvičení i seminářích

E-learning

Další požadavky na studenta

Předat seminární práci v dohodnutém termínu Přednášky a cvičení se mohou komat i mimo místnoti a budou i ve vybraných podnicích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Energetika, možnosti výroby energie, energetický mix ČR a jeho vliv na produkované znečištění, obnovitelné zdroje energie 2. Těžba obecně (základní fáze – vyhledávání a průzkum ložisek, příprava dobývání, provádění geologických prací, uzavírka), rozdělení typu těžby (rozdělení podle lokality, podle surovin) 3. Hlubinná těžba (obecný popis typu těžby), vliv hlubinné těžby na životní prostředí 4. Povrchová těžba (obecný popis typu těžby - skrývka, těžba a doprava), vliv povrchové těžby na životní prostředí 5. Koksárenství (definice pojmu koks, karbonizace, popis procesu v koksárenské baterii), vliv koksárenství na životní prostředí 6. Železo a litina, rozdělení druhy jejich specifikace 7. Výroba železa a litiny, suroviny pro výrobu a popis výroby v rámci vysoké pece 8. Výroba železa a aglomerace a jejich vliv na životní prostředí 9. Výroba oceli, specifikace jednotlivých typů výroby (Martinské pece, konvektory, elektrické pece) 10. Vliv výroby oceli na životní prostředí 11. Tváření kovů za tepla (válcování, výroba trubek, tažení drátů, kování) 12. Tváření kovů za studena (lisování), vliv tváření kovů na životní prostředí 13. Slévárenství (druhy lití, tvorba odlitků), vliv slévárenství na životní prostředí 14. Strojírenství (základy strojního obrábění), strojírenství (soustružení, vrtání, frézování, hoblování), vliv strojírenství na životní prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  15
        Zkouška Zkouška 67  36 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování je podmíněno odevzdáním seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních ani přednáškách není nutná. Absolvování je podmíněno odevzdáním seminární práce a vykonání zkoušky do konce zkouškového období.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 zimní
2011/2012 zimní