546-0314/01 – Biology and Ecology (BiEk)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After completion of the „Fundamentals of biology and ecology“ students will understand the origin of life on Earth, the basic units of life – cells, evolution of species and the diversity of life, ecology of communities, dynamic characteristics of ecosystems and global issues of the environment.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

After completion of the „Fundamentals of biology and ecology“ students will understand the origin of life on Earth, the basic units of life – cells, evolution of species and the diversity of life, ecology of communities, dynamic characteristics of ecosystems and global issues of the environment.

Compulsory literature:

Novotný,J.(2004):Biology,Masaryk University Brno. Porritt, J.(1992): Save the Earth, , Dorling Kindersley,London. Smith, R.L.(1991): Elements of Ecology, , Harper Collins Publishers, New York. Smith,R.L.,Smith,T.M.(2001): Ecology&field biology,San Francisco,Addison- Wesley Longman.

Recommended literature:

www.emc.maricopa.edu,online biology book,2001,Estrella Mountain Community College, Arizona.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Co je život? 1. Buněčná teorie. Stavba prokaryotické a eukaryotické buňky. 2. Energie a život buněk (tok energie, dýchání, fotosyntéza). 3. Genetika (stavba chromozómů, struktura DNA, RNA, genetické aspekty mitózy a meiózy, mutační změny genotypu). 4. Diverzita na naší planetě (viry, bakterie, houby, živočichové, rostliny). 5. Vznik živých soustav a jejich evoluce. Základy obecné ekologie 6. Vztahy mezi organismem a prostředím (nika, ekologická valence, ekologické optimum). 7. Podmínky prostředí a zdroje (teplota, pH, vlhkost, voda, světlo, prostor...). 8. Druh (adaptace, specializace, genetický a fenotypický polymorfismus, fitness, jedinec). 9. Populace (denzita, distribuce, věk, mortalita, natalita, populační růst a regulace, migrace a disperze organismů, vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, predace, parazitismus a mutualismus). 10. Společenstva (uspořádání společenstev v prostoru, struktura společenstva v čase – sukcese, stabilita, pružnost a rezistence společenstva). 11. Ekosystémy (biosféra, tok energie a produktivita ekosystémů, trofická struktura, biochemické cykly, biomy). Životní prostředí člověka 12. Charakteristika životního prostředí člověka 13. Znečištění atmosféry, narušení klimatu (narušení ozónové vrstvy, skleníkový efekt, kyselé deště, prach). 14. Znečištění pedosféry (půdní eroze, vyčerpání a degradace půdy, kácení tropických pralesů, zamoření těžkými kovy, ropou, pesticidy atd.). 15. Znečištění sladkých vod a oceánů (eutrofizace, průmyslový odpad, ropa, DDT atd.).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 8  0
                Written exam Written test 12  0
                Other task type Other task type 13  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 27  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner